Velden zijn niet correct ingevuld
Leaves

Je hebt behoefte aan een NLP-opleiding, maar...

TIPS

Bijna de helft van de opleidingsbudgetten die organisaties tot hun beschikking hebben wordt niet besteed. Dat kan ook gelden voor jouw werkgever. Hoe kun je hem of haar overtuigen van het nut van een NLP-opleiding?

Wat de werkgever zou moeten zeggen

Om te beginnen helpt het zeker als je leerdoelen aansluiten bij de organisatie, bij je huidige functie en bij een eventueel toekomstige functie.

Wat is je meerwaarde voor de organisatie nadat je een NLP opleiding hebt gevolgd? Wat zijn je motieven? Als je dit voor jezelf zorgvuldig hebt omschreven, kun je dit ook aan je werkgever overbrengen.

Wat kwam er tijdens je laatste functionerings- en beoordelingsgesprek naar voren? Kun je aan je werkgever uitleggen op welke wijze NLP en je leerdoelen daar een aanvulling op zijn?

Een opleiding NLP vergroot je flexibiliteit. Hoe flexibeler je bent, hoe beter inzetbaar in een soms snel veranderende organisatie!

De afdeling HRM verstrekt informatie over wat er in je CAO staat over het volgen van opleidingen.

Voordat je in gesprek gaat met je manager, is het goed om te bedenken wat je zelf aan tijd en/of geld aan je opleiding gaat bijdragen. Omdat een NLP-opleiding een belangrijke bijdrage levert aan je ontwikkeling als werknemer én als mens, is een eigen bijdrage wel zo rechtvaardig. Daarnaast betaalt ook de fiscus sowieso mee bij een eigen bijdrage van meer dan € 250,-.

Wellicht hebben je collega’s een opleiding gevolgd en kunnen zij je advies geven?

Tot slot: tijdens een informatieavond over de opleiding NLP Practitioner doe je veel motivatie en argumentatie op. Wellicht een extra reden om deze voorlichtingsavond te bezoeken!