Chris van de Velde

Chris van de VeldeChris van de Velde
Doctor in de Wijsbegeerte, internationaal gecertificeerd NLP-Trainer en NLP-coach
chris.vandevelde@avpl.nl

Chris van de Velde (1957) is een trainer met passie voor zijn vak. Hij begon als Internationaal NLP Trainer in 1993 aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Hij breidde zijn ervaring uit door een intensieve counseloropleiding te creëren met een eigen visie, die hij momenteel uitdraagt in diverse maatschappelijke contexten: binnen het onderwijs, de sociale hulpverlening en het bedrijfsleven.

Zijn motto: De sleutel in begeleiden is de affectieve bevestiging van de wijsheid van degene die wordt begeleid.

Feedback van studenten door de jaren heen: integer, inspirerend, leerrijk, kritisch, bevlogen, betrokken en last but not least: humor (al dan niet Vlaams en onversneden). Leerpunten: tijdskader bewaken en open staan voor technologie.

Chris Van de Velde is doctor in de Wijsbegeerte (UGent) en schreef als eindwerk: ‘Kanttekeningen bij het Onderwijs, geïnspireerd door de dialogische filosofie (Levinas en Buber)’. Hierin beschrijft hij reeds wat nu actueel plaatsvindt: de vermarkting van onderwijs, sociale hulpverlening en gezondheid, mede door de bemoeizucht van Big Farma en de overregulering en rapportering van staatswege, die maakt dat mensen amper nog hun vak kunnen uitoefenen.

Chris houdt van diversiteit, ecologie, global trends watchen, mensen. Hij is een passioneel singer-song writer en knutselt momenteel aan twee boeken (work in progress).