Missie en Profiel

De missie van de Academie voor Psychologica is mensen leren om vanuit innerlijke kracht een antwoord te geven op het leven. Leven vanuit innerlijke kracht betekent zowel krachtig als kwetsbaar durven zijn. Met antwoord geven op het leven bedoelen we op een ecologische manier kunnen reageren op wat je treft.

De Academie wil hier een bijdrage mee leveren aan een maatschappij waar mensen en organisaties zich op een gezonde en integere manier kunnen ontwikkelen.

Daarom kies je voor Academie voor Psychologica