Velden zijn niet correct ingevuld

Aanpak NLP Master Practitioner

De NLP Master Practitioner opleiding is erkend door NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Onze missie en visie sluit aan bij de visie van New Yorks Trainingsinstituut van Anné Linden. Dit is het eerste NLP trainingsinstituut ter wereld.

Meld je direct aan

De opleiding NLP master practitioner wordt op meerdere locaties door heel Nederland en twee keer per jaar gegeven.

Nu aanmelden

 

De NLP Master Practitioner opleiding is praktisch waarbij de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Deze praktische oefeningen hebben een directe koppeling met het dagelijks leven. Deelname aan de intervisiegroep versterkt het vermogen om het geleerde direct in de praktijk te brengen. In kleine groepjes wordt geoefend vanuit drie perspectieven:

  • Je voert de oefening uit
  • Je ondergaat de oefening
  • Je observeert

Het doel is eerst mens, dan deskundige

Wij zien de theorie is niet als het doel, maar als het middel om beter te leren communiceren en jezelf verder te ontwikkelen. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording en verdieping vinden in communicatie met jezelf en de ander. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

Duur van de opleiding

NVNLP eist minimaal 130 aanwezige contacturen met een NLP trainer. De NLP Master Practitioner opleiding bestaat uit 13 dagen van ± 10.00 tot 20.30 uur plus het certificatieweekend. Dit zijn ongeveer 150 contacturen. De studiebelasting is ongeveer 2 uur per week, waarvan het accent ligt op de tweede helft van het jaar vanwege de modelleringsopdracht. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden.

Wij kiezen voor ruim 150 contacturen omdat wij van mening zijn dat een NLP opleiding een proces is van persoonlijke ontwikkeling. Dit proces aangaan vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk integreren in het dagelijks leven.

Kleine groepen

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot max 12 cursisten.

Ervaren en betrokken NLP trainers

Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend en werken als coach/counselor. Een aantal zijn geschoold in systemisch werk en TA (Transactionele Analyse)

Onze trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen, met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. Daarnaast zijn de trainers internationaal erkend en werken als coach/counselor. Een aantal van hen is ook geschoold in systemisch werk en TA (Transactionele Analyse)

NLP master practitioner certificatie

De opleiding wordt afgesloten tijdens het certificatieweekend met een examen dat leidt tot een internationaal en NVNLP erkend certificaat. Het certificatieweekend wordt twee keer per jaar georganiseerd in Steenwijk. Een leerzame en feestelijke afsluiting van je opleiding. Alle cursisten van de NLP Practitioner en Master ontmoeten elkaar en kennis en vaardigheden worden getoetst in theorie en praktijk.

Lees meer informatie over de certificering van de NLP Master Practitioner opleiding.

Na je NLP Master opleiding

Voor onze (oud-)cursisten organiseren we regelmatig ontmoetingsdagen met interessante workshops via De Spiegel. Houd contact met andere cursisten mogelijk via onze besloten Linkedin Groep. Daarnaast organiseren wij regelmatig familie- en organisatieopstellingen tegen een kleine vergoeding.

Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.