Velden zijn niet correct ingevuld

Aanpak opleiding NLP Practitioner

De Academie voor Psychologica (AVPL) is aangesloten bij NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Onze missie en visie sluit aan bij de visie van New Yorks Trainingsinstituut van Anné Linden. Dit is het eerste NLP trainingsinstituut ter wereld.

De NLP Practitioner opleiding is praktisch waarbij de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Deze praktische oefeningen hebben een directe koppeling met het dagelijks leven. Deelname aan de intervisiegroep versterkt het vermogen om het geleerde direct in de praktijk te brengen. In kleine groepjes wordt geoefend vanuit drie perspectieven:

  • Je voert de oefening uit
  • Je ondergaat de oefening
  • Je observeert

Het doel is eerst mens, dan deskundige

Wij zien de theorie is niet als het doel, maar als het middel om beter te leren communiceren en jezelf verder te ontwikkelen. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording en verdieping vinden in communicatie met jezelf en de ander. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

Duur van de opleiding

NVNLP eist minimaal 130 aanwezige contacturen met een NLP trainer. De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 13 dagen van ± 10.00 tot 20.30 uur plus het certificatieweekend. Dit zijn ongeveer 150 contacturen. De studiebelasting is ongeveer 1 uur per week. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden.

Wij kiezen voor ruim 150 contacturen omdat wij van mening zijn dat een NLP opleiding een proces is van persoonlijke ontwikkeling. Dit proces aangaan vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk integreren in het dagelijks leven.

Kleine groepen

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot max 12 cursisten.

Ervaren en betrokken NLP trainers

Onze trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen, met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP.  Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en werken daarnaast als coach/counselor. Een aantal zijn geschoold in systemisch werk (familie - en organisatieopstellingen)   , TA (Transactionele Analyse) of provocatief coachen.

NLP certificatie

Het certificatieweekend wordt twee keer per jaar georganiseerd in Steenwijk. Een leerzame en feestelijke afsluiting van je opleiding. Alle cursisten van de NLP Practitioner en NLP Master practitioner ontmoeten elkaar en kennis en vaardigheden worden getoetst in theorie en praktijk.

Tijdens het certificatieweekend leg je zowel een schriftelijk als een praktijk examen af. Je kunt alleen aan het examen deelnemen als je het minimaal aantal contacturen - 130 – van de opleiding hebt gevolgd.

Het certificaat van de NLP Practitioner wordt erkend door de NVNLP. Bij alleen afronding van het  Technician gedeelte ontvang je een bewijs van deelname. Deelname aan de opleiding NLP Practitioner levert 12 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers.

Toelatingseisen

Minimaal MBO werk- en/of denkniveau. We verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering.

Na je NLP opleiding

Voor onze (oud-)cursisten organiseren we regelmatig ontmoetingsdagen met interessante workshops via De Spiegel. Houd contact met andere cursisten mogelijk via onze besloten Linkedin Groep. Daarnaast organiseren wij regelmatig familie- en organisatieopstellingen tegen een kleine vergoeding.

Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.