Velden zijn niet correct ingevuld

Begeleider systemische opstellingen

Een opstelling geeft clienten inzicht in de manier waarop ze onbewust verbonden zijn aan hun familiesysteem, of anderen met wie ze hun lot delen. Dit inzicht biedt een opening naar grotere persoonlijke vrijheid en verruimt hun keuzemogelijkheden.

De opstelling komt tot leven als de client (hij/zij) zijn vraag heeft ingebracht en zijn familieleden en zichzelf ten opzichte van elkaar in de ruimte plaatst. Snel worden dan de onderlinge verhoudingen en verstoringen in zijn familiesysteem zichtbaar en voelbaar. Als begeleider schep je vervolgens de randvoorwaarden die een herordening tot gevolg hebben dat gebaseerd is op liefde en verbinding.

Het begeleiden van een opstelling vereist een diep inzicht in de systeemdynamieken, het wetende veld, de fenomenologie, het waarnemen van de opstelling, de varianten in interventies en de attitude van de opsteller.

Toelatingseis

Cursisten die over voldoende coachingsvaardigheden beschikken. Heb je niet bij de academie de NLP Practitioner en de Mental Health Coach gevolgd, dan houden we eerst een intake.

Inhoud

  • De opleiding tot systemisch werken omvat zeven modules
  • Wie ben ik als begeleider
  • De wetmatigheden van het systeem I
  • De wetmatigheden van het systeem II
  • Begeleiden familieopstellingen
  • Begeleiden van organisatie opstellingen
  • Structuur- en symbool opstellingen
  • Systemische werken als coach / counseler
  • Certificatie systemisch werken

Tijdsinvestering

16 dagen in twee blokken met een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden

Kosten

€ 1995,- inclusief koffie/thee, lunch en de syllabus.

In overleg kun je in termijnen betalen via een automatische incasso. Je betaalt dan een aanbetaling van € 195,- + eenmalig € 25,- als bijdrage in de incassokosten. Het aantal termijn kun je zelf vaststellen, het maximum is 8.

Groepsgrootte

6 tot 12 cursisten

Systeemdynamiek

De definitie van een systeem: het geheel heeft andere eigenschappen dan de som der afzonderlijke delen. Ofwel: een systeem is een verzameling elementen met een bijzondere eigenschap.

Een groep mensen vormt al snel een systeem, zoals een familie: moeder en vader zijn ieder afkomstig uit hun eigen systeem van herkomst en starten met hun kinderen een nieuw familiesysteem. Een organisatie of team is ook een systeem. Een groot bedrijf, een familiebedrijf of een klein netwerk: ze vormen allemaal een systeem.

De leden van elk systeem zijn onderhevig aan systemische wetmatigheden, zoals de wetten van binding, ordening en balans. Ook het persoonlijk en het groepsgeweten zijn essentiele wetmatigheden. De leden van een systeem zijn zich meestal nauwelijks bewust van deze wetmatigheden, maar problemen van de leden, de groep en/of de organisatie spelen vaak op systemisch niveau. Dan zijn familie- of organisatieopstellingen zeer doeltreffend om inzicht te geven in de onderliggende problematiek. Omdat ordening in elk systeem de sleutel is tot , heeft iedereen een eigen plek in het systeem. Als op systemisch niveau mensen leren ervaren wat hun eigen plek is ten opzichte van bijvoorbeeld familie of collega’s, brengt dit rust, (zelf)acceptatie en zingeving.

De oorsprong van het huidige systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken zoals Bert Hellinger dat heeft ontwikkeld, heeft als doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken, waardoor de keuze vrijheid van de client toeneemt.

Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar kan uitstekend geïntegreerd worden in andere vaardigheden van trainer, coach/counselor of adviseur.