Velden zijn niet correct ingevuld

Informatie en kosten over de opleiding NLP Master Practitioner

Toelatingseis

Een certificaat NLP Practitioner van een door de NVNLP erkend instituut

Aanpak

De opleiding is praktisch. Stukjes theorie worden afgewisseld met oefeningen. Je oefent in kleine groepen vanuit drie perspectieven: je ondergaat de oefening, je voert de oefening uit en je observeert.

Erkend NLP instituut

De opleiding NLP Master Practitioner is erkend door de Nederlandse vereninging NLP (NVNLP). De opleiding is opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

De Academie voor Psychologica is aangesloten bij de NVNLP. De NVNLP eist minimaal 130 werkelijke contacturen met een NLP trainer. Onze weekendopleiding bestaat uit 10 weekenden plus een certificatieweekend. Dat zijn 22 dagen. De weekendopleiding heeft dus meer dan 150 contacturen. De dagopleidingen bestaat uit 13 dagen van 3 dagdelen en het certificatieweekend. Dat zijn 44 dagdelen. De dag opleiding heeft 150 contacturen.

We voelen ons thuis bij de visie van het New Yorks Trainingsinstituut van Année Linden, omdat deze aansluit bij onze missie en visie.

Kosten NLP opleidingen

De kosten zijn € 2695,- per opleiding. Dit bedrag is vrij van btw, omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register. Alle verblijfkosten zijn inbegrepen, dus geen extra kosten voor koffie/thee en lunch. Ook de uitgebreide syllabus is inbegrepen.

In overleg kun je via een automatische incasso in termijnen te betalen. Het maximum aantal termijnen is 12. Bij een aanbetaling van € 295,- + eenmalig € 25,- incassokosten betaal je dan € 200,- per maand.

De kosten voor onze NLP opleidingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De overheid stimuleert je zo om in jezelf te investeren. Afhankelijk van je inkomen krijg je tussen de 37% en de 52% terug.

Kleine groepen

Onze groepen bestaan uit 6 tot maximaal 12 cursisten, zodat de begeleiding intensief is en er aandacht is voor het proces van elke cursist.

Integratie

Om de lesstof goed te kunnen integreren, hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen die een directe koppeling hebben met het dagelijks leven. Deelname aan de intervisiegroep versterkt de integratie van de lesstof.

Eerst mens, dan deskundige

De theorie is niet het doel, maar het middel om beter te leren communiceren en je verder te ontwikkelen. Bewustwording en verdieping in communicatie met jezelf en de ander zijn het doel, met respect voor je grenzen en de ontwikkelingsfase waar je in zit. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn daar belangrijke waarden bij.

Elke opleiding wordt door twee gecertificeerde trainers gegeven. Doordat de stof door twee mensen wordt aangereikt, maak je vanuit meerdere invalshoeken kennis met de theorie.

Kennis, expertise en ervaring van de trainers

Onze trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen. Dat heeft tot gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. De trainers zijn internationaal erkend en werken als coach/counselor. Sommigen zijn geschoold in systemisch werk.

Opleiding en tijdsinvestering

  • De NLP Master Practitioner weekendopleiding bestaat uit 10 weekenden van 10:00 tot 17:00 uur en een certificatieweekend (=154 contacturen).
  • De NLP Master Practitioner vrijdagopleiding bestaat uit 13 vrijdagen van 10:00 tot 20:30 en het certificatieweekend (= 151 contacturen).
  • Studiebelasting is gemiddeld 2 uur per week. Het accent van de studiebelasting ligt op het tweede helft van het jaar, tijdens de modelleringsopdracht.

Certificatieweekend

Het certificatieweekend wordt twee keer per jaar in Steenwijk gehouden. Het is een leerzame en feestelijke afsluiting van je opleiding. De cursisten van de opleidingen NLP Practitioner en Master van alle vestigingen ontmoeten elkaar en kennis en vaardigheden worden getoetst in theorie en praktijk. Door te werken met mensen die je (nog) niet kent, ontdek je dat je certificaat werkelijk waarde heeft.

De opleiding NLP Master Practitioner wordt afgesloten met een examen dat leidt tot een internationaal erkend certificaat en erkend wordt door de Nederlanse Vereninging voor NLP(NVNLP).

De certificatie omvat o.a. een beoordeling van je modelleringsopdracht. Je kunt alleen aan het examen deelnemen als je het minimaal aantal uren - 130 - opleiding hebt gevolgd. De certificatie begint dan ook op de eerste dag van je opleiding. Je ontvangt het certificaat:

  • als je scriptie over de modelleringsopdracht voldoende is
  • als je rapport weet te vestigen en te houden
  • als je flexibel en zorgvuldig bent tijdens het uitvoeren van het praktische gedeelte
  • als je werkt volgens de vormvoorwaarden
  • als je de opleiding volledig hebt betaald.

Workshops en systemisch werk

Voor onze cursisten en oud-cursisten organiseren we regelmatig ontmoetingsdagen met interessante workshops en is contact met andere cursisten mogelijk via onze besloten Linkedin Groep. Je hebt tegen een geringe vergoeding toegang tot de familie- en organisatieopstellingen die we regelmatig verzorgen.

Zie onze algemene voorwaarden