Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is NLP?

Wat is NLP?NLP is een model voor communicatie dat rond 1970 is ontwikkeld. Het model gaat in op de vraag 'hoe doen we wat we doen'. NLP gaat uit van veronderstellingen. Misschien wel de belangrijkste is dat iedereen beschikt over alle hulpbronnen die je nodig hebt om te bereiken wat je wilt. Een andere belangrijke is dat er in communicatie geen mislukking bestaat, alleen feedback.

NLP stelt je ervaringen centraal. We hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen - horen, voelen, ruiken, proeven, zien - is verschillend, daarom zijn onze ervaringen individueel en subjectief. Echter, de structuur van die ervaringen (ons geheugen) is dat niet. Die is universeel en bevat elementen die bij iedereen waarneembaar en voor iedereen toepasbaar zijn.

De geschiedenis van NLP

Richard Bandler (mathematicus die werkte met computertalen) en John Grinder (linguïst) zochten rond 1970 antwoord op de vraag waarom sommige therapeuten zo snel succes boekten met hun clienten. Hun observaties van therapeutische, succesvolle experts als Milton Erickson (hypnotherapie), Virginia Satir (gezinstherapie) en Fritz Perls (gestalttherapie) brachten veel teweeg.

Hoewel deze vooraanstaande therapeuten zeer verschillende standpunten innamen tegenover therapie, ontdekten Bandler en Grinder enkele opvallende overeenkomsten. Deze overeenkomsten vormden de basis van hun studie over de universele structuur van het menselijk functioneren. Wat deze therapeutische experts gemeen bleken te hebben, was vooral hun manier van communiceren.

Grinder en Bandler kwamen dankzij hun observaties tot een communicatiemodel dat internationale bekendheid zou verwerven: NLP. Dit werd snel een communicatietechniek die zich niet langer beperkte tot het therapeutisch domein, maar ook succes boekte in het bedrijfsleven. Door dit snelle succes ontstonden zeer verschillende stromingen die NLP vaak in andere stijlen naar voren brengen.