Velden zijn niet correct ingevuld

Privacy verklaring / persoonlijke informatie

Voor een aanmelding voor een activiteit of het vragen naar onze opleidingsbrochure wordt de bezoeker gevraagd om via een formulier persoonlijke gegevens op te geven. Dergelijke gegevens zal door de Academie voor Psychologica ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie tussen  u en de Academie voor Psycholigica worden verwerkt. De Academie voor Psychologica zal deze  persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder instemming van u.

De website en formulieren zijn beveiligd middels SSL zodat uw gegevens veilig verstuurd worden zonder dat deze onderschept kunnen worden door anderen. Deze persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Gedurende deze 5 jaar worden de gegevens gebruikt voor het versturen van informatie over de opleidingen en interessante artikelen.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.