Velden zijn niet correct ingevuld

Werkplaats Familieopstellingen

(waaronder Organisatieopstellingen)

Veel mensen hebben last van belemmeringen die niet direct in de kern zijn aan te pakken. Bijvoorbeeld een diep verdriet, extreme boosheid, ondefinieerbare angsten of een verlangen naar de dood. Cognitieve of spirituele technieken of interventies lossen het probleem vaak niet op, omdat ze niet reiken tot de echte kern waar het om gaat. We spreken dan van een systemische verstrikking.

Een onbewuste verstrengeling met je familie kan de oorzaak zijn van veel problemen in je relatie en op je werk, maar ook van lichamelijke klachten. In een familieopstelling wordt zo'n verstrengeling zichtbaar. Die geeft een diepgaand inzicht in jezelf en in de dynamiek binnen je familiesysteem. Dat inzicht kan je diep raken en wezenlijk iets veranderen, vaak het begin van grote veranderingen op allerlei terreinen van je leven.

Een familieopstelling maakt de verborgen belemmeringen, de patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: ieder heeft een eigen plek binnen het systeem van herkomst. Een familieopstelling herstelt deze natuurlijke orde.

Wat gebeurt er tijdens een opstelling

Er is een vraagsteller en een groep zogenoemde stand-ins. Nadat de vraagsteller zijn/haar situatie of probleem heeft beschreven, vraagt de begeleider naar relevante zaken en gebeurtenissen in de familie. Daarop kiest de vraagsteller stand-ins (representanten) voor zijn belangrijke levende en dode familieleden en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte, dicht bij elkaar of juist ver van elkaar af, elkaar aankijkend of juist in de verte kijkend. Zo gauw de stand-ins staan opgesteld, hebben ze dezelfde gevoelens als de mensen die ze vertegenwoordigen.

Als gevolg van wat de stand-ins waarnemen en aangeven, verandert de begeleider hun plaats ten opzichte van elkaar, net zo lang tot ieder lid van het systeem aangeeft dat het zó goed is. Dan blijkt een nieuwe orde in het familiesysteem te zijn ontstaan en komt er een diepe rust, omdat ieder op de juiste plek staat.

Locaties / begeleider (neem voor data contact met hun op)

  • Hoogeveen:              Arjan van Weert  M 06 52146067  arjan.vanweert@avpl.nl
  • Enschede                 Arjan van Weert  M 06 52146067  arjan.vanweert@avpl.nl
  • Leusden:                  Herman Korfage  M 06 42147586  herman.korfage@avpl.nl
  • Best (Eindhoven):    Herman Korfage   M 0642147586  herman.korfage@avpl.nl

Kosten

Onze concurrenten vragen hier zeer afwisselende prijzen voor. Voor een client tussen de 25 en 125 euro / voor een representant tussen de 10 en 25 euro. Wij werken als Academie op basis van een vrijwillige bijdrage voor deze avonden. Er staat een pot jouw bijdrage :neem contact geld mee. De opbrengst is voor een goed doel.