Velden zijn niet correct ingevuld

Familieopstellingen

Antwoord krijgen op belemmeringen of patronen die je in leven telkens weer tegenkomt. Belemmeringen die niet direct in de kern aan te pakken zijn. Dat is wat een familieopstelling inzichtelijk maakt. Een familieopstelling maakt verborgen belemmeringen, patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar.

Krijg antwoord op levensthema’s

Soms hebben we op bepaalde levensthema’s niet direct antwoord. Bijvoorbeeld een diep verdriet, extreme boosheid, ondefinieerbare angsten of een verlangen naar de dood. Verschillende therapievormen of interventies lossen het probleem niet op, ze reiken niet tot de echte kern waar het om gaat. We noemen dit een systemische verstrikking.

Systemisch werken

Familieopstellingen is een vorm van systemisch werken. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: ieder heeft een eigen plek binnen het systeem van herkomst. Een familieopstelling herstelt deze natuurlijke orde. Het geeft diepgaand inzicht in jezelf en de dynamiek binnen jouw familiesysteem. Het maakt (onbewuste) verstrengelingen zichtbaar die de oorzaak kunnen zijn van problemen in je relatie, werk of lichamelijk.

Organisatie opstellingen

Deze vorm van systemisch werken is ook inzetbaar als organisatieopstelling. Een organisatieopstelling geeft inzicht in wat er speelt binnen een organisatie. In een opstelling wordt het fundament van de organisatie zichtbaar, waardoor de organisatie beter stroomlijnt. Het ondersteunt het uitdragen van de missie van de organisatie.

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

  • De groep bestaat uit een vraagsteller en een groep representanten. Representanten zijn aanwezig om onderdeel te zijn van een opstelling. 
  • De vraagsteller brengt een vraag in. De begeleider stelt enkele vragen over het familiesysteem en vraagt aan de vraagsteller iemand te kiezen voor enkele familieleden. 
  • Vervolgens kiest de vraagsteller representanten voor belangrijke familieleden en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte. Dit kan zijn veraf of juist dichtbij, elkaar aankijkend of in de verte.
  • Zodra de representanten deel zijn van de opstelling, voelen zij wat speelt bij de mensen die zij vertegenwoordigen.
  • Als gevolg van wat de representanten waarnemen en aangeven veranderen zij zelf of de begeleider hun plaats in de ruimte.
  • Als blijkt dat een nieuwe orde in het systeem is ontstaan, komt er rust. Ieder deel van het systeem staat op de juiste plek.

Opstelling locaties en begeleider

Neem voor data wanneer familieopstellingen plaatsvinden contact op met de begeleider per locatie.

  • Hoogeveen:              Arjan van Weert M 06 521 460 67 arjan.vanweert@avpl.nl
  • Enschede:                Arjan van Weert M 06 521 460 67 arjan.vanweert@avpl.nl
  • Leusden:                  Herman Korfage M 06 421 475 86 herman.korfage@avpl.nl
  • Best (Eindhoven):   Herman Korfage M 06 421 475 86 herman.korfage@avpl.nl

Kosten deelname

Als Academie voor Psychologica zijn wij betrokken bij onze samenleving. In plaats van een deelnametarief kiezen wij voor een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage gaat naar een goed doel dat gemeenschappelijk wordt gekozen op de familieopstellingen avond. Denk eraan om contant geld mee te nemen.