Velden zijn niet correct ingevuld
visual_vrouw

Leergang persoonlijk leiderschap 

Persoonlijk leiderschap 

Over leiderschap wordt veel gesproken, vaak in de zin van leiding geven aan anderen, maar dat is niet het hele verhaal. Want leiderschap gaat primair over je eigen kwaliteiten, en over hoe je dáár  anderen mee aanstuurt. 

'Als je niet leiding kunt geven aan jezelf hoe moet je dan leiding geven aan de ander?'

Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk leiderschap de sleutel is voor succesvol leidinggeven aan de ander.

Lees meer over het belang van persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is belangrijk voor wie zelf de 'chauffeur' van zijn/haar eigen leven wil zijn. Ben jij die chauffeur of wacht je af wat er op je pad komt? Persoonlijk leiderschap gaat vooral over je vermogen, over de mate waarin je eigen leven vorm kunt geven. Voor ons allemaal geldt dat er omstandigheden zijn waarop we verondersteld worden een antwoord te geven -  en dan is geen antwoord ook een antwoord. Welke je ook geeft, jouw antwoord bepaalt voor een essentieel deel wat de invloed is van die omstandigheden op zowel jouw leven als dat van je omgeving.

De aandacht voor persoonlijk leiderschap komt te liggen op ontwikkeling van persoonlijke voorkeuren en eigenschappen, sociale- en communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme. Dat wat dus echt kleur geeft  aan de relaties met anderen. Deze softskills zijn de sleutels tot succesvol leidinggeven aan jezelf en ook aan anderen.  Niet alleen op je werk als manager of projectleider maar ook binnen het gezin als opvoeder of op een club.

Persoonlijk leiderschap behelst een aantal thema's:
-    Herkennen, erkennen en afbakenen van je grenzen.
-    Je plek innemen (naast controle houden vooral loslaten). 
-    Verbinding aangaan met de ander zonder jezelf te verliezen.
-    Richting geven aan je leven.

Voor wie 

De workshop is voor wie worstelt met leven- en/of loopbaanoriëntatie, voor wie weinig ruimte en tijd ervaart voor zichzelf en/of het moeilijk vindt trouw te zijn aan de eigen grenzen. Deze moeite uit zich vaak in prikkelbaarheid, pijnklachten, oververmoeidheid, burn-out, overspannenheid en/of depressieve klachten.

Opbouw leergang

De leergang is opgedeeld in twee modules. 
Module I is gesplitst in een workshop voor vrouwen (vrouwelijk leiderschap) en een voor mannen (mannelijk leiderschap).
Deze gaat over het herkennen, het omgaan en het bewaken van je grenzen.

Module I Mannelijk leiderschap / Vrouwelijk leiderschap gaat over grenzen.

Module II is voor wie deel I heeft gevolgd en toe is aan een volgende stap en gaat over je plek innemen, verbinding aangaan en richting geven.

Lees meer over de inhoud van deze leergang persoonlijk leiderschap

Tijdsinvestering en kosten

Module I: Mannelijk leiderschap / Vrouwelijk leiderschap is een workshop van drie dagen € 445,-.
Module II: Leiderschap is leergang van drie blokken van twee dagen € 890,-.

De workshop is mogelijk te bekostigen via de werkgever, eventueel als deel van een coachtraject. 
Bij een aanmelding voor beide modules ontvang je een korting van 10%.