Velden zijn niet correct ingevuld
visual_vrouw

Leergang persoonlijk leiderschap 

Persoonlijk leiderschap staat voorop!

Er heerst verwarring over het begrip leiderschap. Van oudsher is dit gekoppeld  aan het vermogen om leiding te geven aan anderen. Leiderschapsprogramma’s zijn dan ook veel meer gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die voor een leidinggevende noodzakelijk zijn. Persoonlijk leiderschap gaat echter vooral over het leiding kunnen geven aan jezelf.

'Als je niet leiding kunt geven aan jezelf hoe moet je dan leiding geven aan de ander?'

Uit onderzoek blijkt dat Persoonlijk Leiderschap de sleutel is voor succesvol managen.

Lees meer over het belang van persoonlijk leiderschap

De aandacht voor persoonlijk leiderschap komt te liggen op ontwikkeling van persoonlijke voorkeuren en eigenschappen, sociale- en communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme. Dat wat dus echt kleur geeft  aan de relaties met anderen. Deze softskills zijn de sleutels tot succesvol leidinggeven aan jezelf en ook aan anderen.  Niet alleen op je werk als manager of projectleider maar ook binnen het gezin als opvoeder of op een club.

Onze leergang persoonlijk leiderschap is verdeeld in vrouwelijk en mannelijk leiderschap. De reden hiervoor is dat mannen en vrouwen op een verschillende manier aan hun persoonlijk leiderschap invulling geven. In de basis hebben wij grote verschillen geconstateerd tussen vrouwelijke – en mannelijke energie. Voor veel fysieke-, mentale-, emotionele- en hormonale processen is het voor zowel mannen als vrouwen van groot belang om balans te ervaren tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Hoe meer je in contact bent met je mannelijke of vrouwelijke essentie, hoe minder energie het je kost. 

Lees meer over de inhoud van de leergang persoonlijk leiderschap