Velden zijn niet correct ingevuld

Inhoud leergang persoonlijk leiderschap

Module I Mannelijk leiderschap / Vrouwelijk leiderschap

Grenzen 
In deze driedaagse intensieve workshop leer je je grenzen herkennen, aangeven en bewaken. Je verbindt je opnieuw met je diepste zelf, zodat je daar vanuit nieuwe mogelijkheden ontdekt en een belangrijke stap in je ontwikkeling kunt zetten. Je wordt veerkrachtiger en kunt steviger blijven staan in allerlei omstandigheden. 
Je leert:
"    nee te zeggen tegen de ander en ja tegen jezelf;
"    duidelijk te zeggen wat je denkt en voelt;
"    jezelf meer te waarderen;
"    dat goed goed genoeg is;
"    problemen laten bij wie ze horen;
"    te kiezen voor jezelf en beter voor jezelf te zorgen;
"    stevig te blijven staan in allerlei omstandigheden.

Module II is voor wie deel I heeft gevolgd en toe is aan een volgende stap).
Deel II omvat:
"    Je plek innemen.
"    Verbinding aangaan met de ander zonder jezelf te verliezen.
"    Richting geven aan je leven.

Je plek innemen
Zowel mannen als vrouwen hebben nogal wat zaken die hun aandacht vragen: werk en carrière, kinderen, partner, familie en vrienden - en dan ook nog sporten en een andere hobby of club. Hoe geef je ze allemaal aandacht en zorg je toch goed voor jezelf? 
Dit vereist persoonlijk leiderschap: je grenzen afbakenen versus flexibiliteit, en controle houden versus loslaten. Hoe meer je dit op een beslissend moment kunt toepassen, hoe makkelijker dat onrustige gevoel - wie of wat eerst, te veel te druk enz. - verdwijnt. Je neemt je plek in waardoor je merkt dat je er geen behoefte meer aan hebt de verantwoordelijkheid op je schouders te nemen die niet van jou is. Er ontstaat dan een goede balans tussen jou en je omgeving waarin iedereen leert zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Het effect

-           Je weet wie je bent en welke plek jou toebehoort;
-           Je weet ook welke verantwoordelijkheden je plek heeft;
-           Je neemt niet meer verantwoordelijkheid dan die behoren bij je eigen plek;
-           Je hebt zeggenschap, niemand kan om je heen;
-           Op je plek kom je ook in contact met je eigen behoeftes en verlangens;
-           Vanuit die plek kun je je behoeftes en verlangens ook communiceren met anderen,
-           Je ervaart de rust en je zekerheid nu je je plek hebt ingenomen

 
Verbinding aangaan 
Dit nieuwe contact met jezelf leidt naar de volgende belangrijke stap: hoe leg je contact met een ander zonder jezelf daarin te verliezen, of het gevoel te hebben dat je jezelf daartegen moet beschermen. 
In een ontmoeting laat je de ander zien wie je werkelijk bent. Met die attitude nodig je tegelijkertijd de ander uit zich ook te laten kennen. Je leert hoe je vanuit je kern echt contact maakt. 

Je leert:

-           wezenlijk contact te maken vanuit je eigen kern;
-           om het contact aan te gaan vol zelfvertrouwen en eigen waarde;
-           bij jezelf te blijven ook bij intimiteit en sexualiteit;
-           oml je kwetsbaarheid als je kracht te laten zien;
-           om je eigen emoties te doorgronden en te managen;

Richting geven aan je leven 
Nu komt je lichaamstaal overeen met wat je zegt en wilt. Je boodschappen zijn helder, zonder eisen of een directe verwachting. Achterover leunen in situaties waar je niets mee kunt, gaat je steeds beter af. Dit kan verwarrend werken. Er ontstaat namelijk steeds meer ruimte voor jezelf, om je leven vorm te geven zoals jij dat wilt.
De volgende stap is je eigen richting bepalen en je eigen leven leiden. Nu zit je niet 'achter in de bus', maar je neemt bewust plaats op de bestuurdersstoel. Je leert steeds meer de regie te voeren over je eigen leven, in contact te komen en te blijven met je mannelijke / vrouwelijke essentie en je persoonlijke missie. 

Effect

-           Je komt meer in contact met je persoonlijke missie;
-           Je leert om nog meer  je eigen leven vorm te geven en regie hierop te voeren;
-           Je leert om psychologisch onafhankelijk te reageren op impulsen van buiten jezelf;
-           Jij bent in staat om je negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten;
-           Omgaan met je grenzen gebeurt nu automatisch en vanuit emotionele stabiliteit. Met andere woorden, op dit onderwerp zit geen lading eer. Dat is voelbaar voor de buitenwereld. Je grenzen worden minder snel opgezocht omdat je hier duidelijk over communiceert;
-           Jij kiest er bewust voor om elke dag zoveel mogelijk in het nu te zijn en van daaruit je relaties verder op te bouwen.
-           Jij kiest elke dag opnieuw wat goed is voor jou!