Velden zijn niet correct ingevuld
visual_les

Inhoud leergang persoonlijk leiderschap

De leergang bestaat uit vier modules verdeeld over een 7 maanden 

Module Uit huis gaan

In deze driedaagse intensieve workshop maak je weer kennis met je eigen grenzen en leer je ze herkennen, aangeven en bewaken.  Je verbindt je opnieuw met jezelf en gaat terug naar je eigen kern. Vanuit die verbinding ontstaan er al na deze eerste workshop nieuwe mogelijkheden en zet je een volgende stap in je ontwikkeling. Je merkt dat je veerkrachtiger wordt en steviger blijft staan in verschillende situaties.

Lees meer over vrouwelijk leiderschap deel I:
Vrouwelijk leiderschap Intro (vrouwenkracht)

Lees meer over mannelijk leiderschap deel I
Mannelijk leiderschap Intro (mannenkracht)

Module 2-3-4 respectievelijk Ik, Ik en de ander, Ik en de groep

Zowel mannen als vrouwen hebben vaak nogal wat zaken waar ze aandacht aan moeten besteden of organiseren: werk en carriere, maar ook gezin, kinderen, partner, familie, vrienden en dan ook nog sporten en diverse clubs. Hoe kun je dat allemaal aandacht geven én goed voor jezelf zorgen? Dat vereist persoonlijk leiderschap: je grenzen afbakenen versus flexibiliteit, en controle houden versus loslaten. 

Hoe meer je dit in het moment kunt toepassen, hoe meer het onrustig gevoel verdwijnt wat je zo nu en dan hebt. Je neemt volledig je eigen plek in en merkt dat je geen behoefte meer hebt om de  verantwoordelijkheid op je schouders te nemen van alles en iedereen om je heen. Er ontstaat een balans tussen jou en je omgeving waarin ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid (leert) nemen.

Lees meer over vrouwelijk leiderschap deel II
Vrouwelijk leiderschap deel II

Lees meer over manelijk leiderschap deel II
Mannelijk leiderschap deel II

Module III Verbinding aangaan

Vanuit het contact wat je nu ervaart met jezelf ben je toe aan de volgende belangrijke stap. Hoe maak je contact met anderen zonder jezelf in het contact te verliezen of het gevoel te hebben jezelf ertegen te moeten beschermen.

Een contact waarin de ander kan zien wie je werkelijk bent. Waarmee je de ander uitnodigt om zich ook te laten kennen. In deze derde module leer je om echt contact te maken (met de ander) vanuit je eigen kern.

Lees meer over vrouwelijk leiderschap deel III
Vrouwelijk leiderschap deel III

Lees meer over manelijk leiderschap deel III
Mannelijk leiderschap deel III

Module IV Richting geven aan je leven

Na de eerste drie modules komt je lichaamstaal overeen met wat je zegt en wilt. Jouw boodschappen zijn helder en zonder eis of directe verwachting. Het welbekende achterover leunen in situaties waar jij niks mee kunt gaat je steeds beter af. Dat kan verwarrend werken. Er ontstaat namelijk steeds meer ruimte voor jou en jij mag je leven verder vormgeven zoals jij het wilt. De volgende stap in dit traject is om je eigen richting te bepalen en je eigen leven te leiden. Ga dus niet alleen in de bus zitten maar neem plaats op de bestuurdersstoel! In deze module leer je om nog mee regie te voeren over je eigen leven en in contact te komen en te blijven met jouw mannelijke of vrouwelijke essentie en persoonlijke missie.

 

Lees meer over vrouwelijk leiderschap deel IV
Vrouwelijk leiderschap deel IV

Lees meer over manelijk leiderschap deel IV
Mannelijk leiderschap deel IV