Een coach is een professional die samen met de ander werkt op een resultaat- en doelgerichte wijze. Naast het ontwikkelen van coaching vaardigheden, helpt deze opleiding je ook om jouw coachend leiderschap te ontwikkelen. Daarnaast is het een vervolgstap in je persoonlijke ontwikkeling en vergroot het je zelfsturend vermogen in het leven.

 • Je leert te begeleiden vanuit authenticiteit.
 • Je beschikt over een ruime kennis voor het begeleiden van mensen.
 • Je stimuleert het oplossingsgerichte vermogen bij de cliënt.
 • Je weet een veilige bedding te creëren in een coachtraject.
 • Je bent vertrouwd met de inzet van NLP interventies bij anderen.
 • Je weet via welke methodiek de cliënt een stap verder komt in zijn/haar hulpvraag.
 • Een verdieping naar wie jij ten diepste bent.
 • Na eerst geleerd te hebben over ‘ik’, leer je nu over ‘ik en de ander’.
 • Je wordt je bewust van de betekenis van coaching voor jou.
 • Je maakt kennis met verschillende coaching stromingen.
 • Je maakt een verdieping in de NLP methodiek.
 • Je leert welke NLP interventies je inzet bij een specifieke hulpvraag.
 • Je leert hoe je een coachtraject opzet en welke kaders je stelt.

De Coach opleiding is voor mensen die werken met mensen, bijvoorbeeld in vorm van coach, mentor, leidinggevende, manager of iedere andere vorm. Ook voor wie bezig is zich te vestigen als zelfstandig coach biedt de opleiding een belangrijke vervolgstap. Het kunnen opbouwen van vertrouwen en het ontwikkelen van verschillende begeleidingsstijlen zijn belangrijke onderdelen in de opleiding.

Voordelen AVPL

 • NVNLP erkende opleiding

 • Centraal gelegen in Nederland

 • 16 lesdagen in 8 weekenden

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • Termijnbetaling mogelijk

Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma
Aankomende opleidingen

Aanpak coach opleiding

De coach opleiding ligt in het verlengde van coachend leiderschap. Aan coachend leiderschap gaat persoonlijk leiderschap vooraf. Persoonlijk leiderschap vereist vaardigheden zoals een gezond evenwicht tussen gevoel en verstand, heldere grenzen tussen ‘ik en de ander’, emotiemanagement, empathisch vermogen, zelfmotivatie en een goed ontwikkelde communicatie. Coachend leiderschap houdt in dat de positie van de coach ten opzichte van de cliënt centraal staat. Een coach bevordert de autonomie van anderen en stimuleert ze bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

De opleiding tot coach en die tot coachend leiderschap kent veel overeenkomsten. Als coach werk je op een vergelijkbare wijze en met hetzelfde doel. Je begeleidt mensen die vastlopen in hun werk en/of privéleven op een resultaat- en doelgerichte wijze. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zelf het vermogen heeft om hun problemen op te lossen. Hierbij hebben zij voor een korte tijd begeleiding bij nodig, waarna zij zelf weer sturing geven aan hun leven. AVPL heeft de coach opleiding en coachend leiderschap gecombineerd tot deze unieke opleiding.

Wij begeleiden mensen vanuit het uitgangspunt dat de NLP theorie niet het doel is, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Dit is tevens het uitgangspunt in de NLP Coach opleiding. Wij hechten veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

In deze opleiding leer je specifieke coaching vaardigheden en interventietechnieken inzetten. Je coacht onder supervisie 5 cliënten en schrijft een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

De NLP Coach opleiding wordt door verschillende gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn breed geschoold en maken een verdieping in de benadering van NLP. De delen Transactionele Analyse (TA) en Systemisch werk worden door gecertificeerde trainers in dit gebied gegeven.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Voor deelname aan de NLP Coach opleiding is een NVNLP gecertificeerd opleiding NLP Practitioner of opleiding NLP Master Practitioner certificaat vereist. Wij verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering. De opleiding is gericht op MBO+ werk- en/of denkniveau.

Investering coach opleiding

De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) en opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De opleiding conformeert zich met EMCC (European Mentoring & Coaching Council).

Investering coach opleiding

2595,-
 • Incl. erkend certificaat
 • Incl. studiemateriaal
 • Incl. koffie/thee en lunch

* Omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register is het bedrag vrij van BTW.

In overleg is betaling in termijnen mogelijk.

Studiekosten aftrekbaar

De investering is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder ‘studiekosten’. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37-52% terug.

Coronaproof?!

Jouw en onze gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom zijn de trainingen alleen op locaties die 100% Coronaproof zijn + maximaal 12 deelnemers.

Daarom kies je voor Academie voor Psychologica

Programma coach opleiding

Het programma van de opleiding NLP Coach opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

De coaching opleiding begint met de basisopleiding NLP Practitioner.

 • Je wordt bewust van onbewust gedrag en patronen.
 • Je ondervindt het effect van verschillende interventies.
 • Je verbetert je communicatievaardigheden.
 • Je krijgt meer inzicht en vertrouwen in je eigen mogelijkheden.

Meer informatie over NLP Practitioner.

 • Ethiek en ethisch handelen.
 • Wat betekent bedding en hoe gebruik je het?
 • Inzicht in de betekenis van begeleiden.
 • Wat is interferent gedrag?
 • Hoe bouw je een coachtraject op?
 • Hoe stel je kaders in het proces?
 • Hoe gebruik je de structuur van een coaching gesprek?
 • Hoe stel je een coaching contract op?
 • Praktische theorie over de wijze waarop mensen groeien en veranderen.
 • Je leert mensen, relaties en communicatie begrijpen d.m.v. TA.
 • Wat is de kracht van taalgebruik?
 • Hoe bereik je met de juiste taal de essentiële stappen in een coachgesprek?
 • De wisselwerking tussen coach en cliënt bij overdracht en tegenoverdracht.
 • Maak een verdieping in de interventies uit de NLP Practitioner.
 • Nieuwe interventies leren toepassen.
 • Hoe en wanneer zet je een interventie in bij een hulpvraag?
 • De kracht van Systemisch Werk.
 • Hoe maak je gebruik van systemisch coachen?

Tijdens de eerste dag bezin je je op de vraag: wie ben ik als coach?
De tweede dag is bestemd voor het examen en de certificering.

Het examen bestaat uit:

 • Een theoretisch deel.
 • Het bespreken van je POP.
 • Het bespreken van 5 cliënten die je hebt gecoacht.
Bekijk alle opleidingen en locaties