Wil jij NLP coach worden? Met behulp van NLP mensen begeleiden bij het oplossen van de problemen waar zij tegenaan lopen? Met een NLP Coach opleiding leer je om een ander bewust te maken van interne hulpbronnen en hoe zij deze kunnen inzetten. Mensen lopen soms vast in hun werk en/of privéleven. Met de juiste begeleiding van buitenaf zijn zij in staat om hun problemen zelfstandig op te lossen. Een coach helpt dan om sturing te geven. De coach is een professional die samen met de cliënt aan diens problematiek werkt op een resultaat- en doelgerichte wijze.

 • Je leert te coachen vanuit authenticiteit.
 • Je beschikt over een ruime kennis voor het begeleiden van mensen.
 • Je stimuleert het oplossingsgerichte vermogen bij de cliënt.
 • Je weet een veilige bedding te creëren in een coachtraject.
 • Je bent vertrouwd met de inzet van NLP interventies bij anderen.
 • Je weet via welke methodiek de cliënt een stap verder komt in zijn/haar hulpvraag.
 • Na eerst geleerd te hebben over ‘ik’, leer je nu over ‘ik en mijn cliënt’.
 • Je wordt je bewust van de betekenis van coaching voor jou.
 • Je maakt kennis met verschillende coaching stromingen.
 • Je maakt een verdieping in de NLP methodiek.
 • Je leert welke NLP interventies je inzet bij een specifieke hulpvraag.
 • Je leert hoe je een coachtraject opzet en welke kaders je stelt.
 • Je wilt een coach opleiding die werkt vanuit de NLP methodiek.
 • Je wilt resultaat en doelgericht coachen.
 • Je wilt het eigen oplossingsgerichte vermogen bij mensen stimuleren.
 • Je wilt mensen weer zelfsturing geven aan hun leven.
 • Je wilt je coaching vaardigheden verdiepen en verbreden.

Voordelen AVPL

 • NVNLP erkende opleiding

 • Centraal gelegen in Nederland

 • 16 lesdagen in 8 weekenden

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • Termijnbetaling mogelijk

Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma

Aanpak NLP Coach opleiding

De NLP Coach opleiding ligt in het verlengde van coachend leiderschap. Aan coachend leiderschap gaat persoonlijk leiderschap vooraf. Persoonlijk leiderschap vereist vaardigheden zoals een gezond evenwicht tussen gevoel en verstand, heldere grenzen tussen ‘ik en de ander’, emotiemanagement, empathisch vermogen, zelfmotivatie en een goed ontwikkelde communicatie. Coachend leiderschap houdt in dat de positie van de coach ten opzichte van de cliënt centraal staat. Een NLP coach bevordert de autonomie van anderen en stimuleert ze bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

De opleiding tot NLP coach en die tot Coachend leiderschap kent veel overeenkomsten. Als coach werk je op een vergelijkbare wijze en met hetzelfde doel. Je begeleidt mensen die vastlopen in hun werk en/of privéleven op een resultaat- en doelgerichte wijze. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zelf het vermogen heeft om hun probleem op te lossen. Hierbij hebben zij voor een korte tijd begeleiding bij nodig, waarna zij zelf weer sturing geven aan hun leven. AVPL heeft de opleidingen NLP Coach en Coachend leiderschap gecombineerd tot deze unieke opleiding.

Wij begeleiden mensen vanuit het uitgangspunt dat de NLP theorie niet het doel is, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Dit is tevens het uitgangspunt in de NLP Coach opleiding. Wij hechten veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De coach opleiding bestaat uit 2 delen:

 1. NLP Practitioner of NLP Master Practitioner opleiding
 2. NLP Coach opleiding

In het tweede deel leer je specifieke coaching vaardigheden en interventietechnieken inzetten. Je coacht onder supervisie 5 cliënten en schrijft een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

De NLP Coach opleiding wordt door verschillende gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn breed geschoold en maken een verdieping in de benadering van NLP. De delen Transactionele Analyse (TA) en Systemisch werk worden door gecertificeerde trainers in dit gebied gegeven.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Voor deelname aan de NLP Coach opleiding is een NVNLP gecertificeerd opleiding NLP Practitioner of opleiding NLP Master Practitioner certificaat vereist. Wij verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering. De opleiding is gericht op MBO+ werk- en/of denkniveau.

Investering NLP Coach opleiding

De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) en opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De opleiding conformeert zich met EMCC (European Mentoring & Coaching Council).

Investering NLP Coach opleiding

2395,-
 • Incl. erkend certificaat
 • Incl. studiemateriaal
 • Incl. koffie/thee en lunch

* Omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register is het bedrag vrij van BTW.

In overleg is het mogelijk om via een automatische incasso in termijnen te betalen met een maximum van 20 termijnen voor de hele opleiding. Je betaalt een eenmalige aanbetaling van 10% + eenmalig €25,- incassokosten.

Studiekosten aftrekbaar

De investering is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder ‘studiekosten’. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37-52% terug.

Niet goed, geld terug-garantie

Blijkt na de eerste lesdag dat de opleiding niet geschikt is voor jou? Dan krijg je het opleidingsgeld terug min de kosten van de eerste dag.

Daarom kies je voor Academie voor Psychologica

Programma NLP Coach opleiding

Het programma van de opleiding NLP Coach opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

De coaching opleiding begint met de basisopleiding NLP Practitioner.

 • Je wordt bewust van onbewust gedrag en patronen.
 • Je ondervindt het effect van verschillende interventies.
 • Je verbetert je communicatievaardigheden.
 • Je krijgt meer inzicht en vertrouwen in je eigen mogelijkheden.

Meer informatie over NLP Practitioner.

 • Ethiek en ethisch handelen.
 • Wat betekent bedding en hoe gebruik je het?
 • Inzicht in de betekenis van begeleiden.
 • Wat is interferent gedrag?
 • Hoe bouw je een coachtraject op?
 • Hoe stel je kaders in het proces?
 • Hoe gebruik je de structuur van een coaching gesprek?
 • Hoe stel je een coaching contract op?
 • Praktische theorie over de wijze waarop mensen groeien en veranderen.
 • Je leert mensen, relaties en communicatie begrijpen d.m.v. TA.
 • Wat is de kracht van taalgebruik?
 • Hoe bereik je met de juiste taal de essentiële stappen in een coachgesprek?
 • De wisselwerking tussen coach en cliënt bij overdracht en tegenoverdracht.
 • Maak een verdieping in de interventies uit de NLP Practitioner.
 • Nieuwe interventies leren toepassen.
 • Hoe en wanneer zet je een interventie in bij een hulpvraag?
 • De kracht van Systemisch Werk.
 • Hoe maak je gebruik van systemisch coachen?

Tijdens de eerste dag bezin je je op de vraag: wie ben ik als coach?
De tweede dag is bestemd voor het examen en de certificering.

Het examen bestaat uit:

 • Een theoretisch deel.
 • Het bespreken van je POP.
 • Het bespreken van 5 cliënten die je hebt gecoacht.

Aankomende opleidingen

NLP Coach opleiding Hoogeveen

22 november 2019 om 10:0027 juni 2020 om 00:00

NLP Coach opleiding Amersfoort (Leusden)

11 april 2020 om 10:0015 november 2020 om 10:00