Wat kun je met NLP?

Een NLP Practitioner opleiding is voor iedereen die meer inzicht wil in zichzelf en stappen wil zetten in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding leer je over jouw gedrag en het gedrag van de ander. Waarom doe je zoals je doet? Je wordt je bewust van onbewust gedrag en patronen. Je krijgt inzicht in jouw drijfveren, missie en waarden in het leven en je vergroot jouw communicatievaardigheden in werk en privé. Wanneer je start met NLP begin je met de opleiding ‘Practitioner’. Letterlijk vertaald betekent het ‘beoefenaar‘, wij leggen het veelal uit als praktisch toepassen.

 • Je vergroot je communicatievaardigheden.
 • Je maakt een diepgaander contact met je omgeving.
 • Je bereikt door effectieve communicatie eerder wat je wilt.
 • Je kunt heldere doelen stellen en een juiste strategie inzetten.
 • Je hebt meer inzicht in jezelf en waarom je doet zoals je doet.
 • Je ervaart meer zelfvertrouwen en keuzemogelijkheid in het leven.
 • Je wilt bewust worden van onbewust gedrag en patronen.
 • Je wilt leren om sneller keuzes te maken en beslissingen te nemen.
 • Je wilt meer zelfvertrouwen, ook in het contact met anderen.
 • Je wilt je bewust worden van je grenzen en deze kunnen stellen.
 • Je wilt eerder tot de kern komen in een gesprek of probleem.
 • Je wilt leren om gedrag wat je als negatief ervaart te veranderen.
 • Effectief feedback geven en ontvangen.
 • Hoe je jouw communicatie afstemt op de ander.
 • De manier waarop je onbewust met situaties omgaat.
 • Omgaan met emoties van jezelf en anderen.
 • Bewust worden van je eigen kwaliteiten en deze gericht inzetten.
 • Haalbare doelen stellen en realiseren.
 • Inzicht krijgen in je drijfveren, kernwaarden en missie.

Lees meer over de competenties die je in de opleiding ontwikkeld.

Voordelen NLP bij AVPL

 • NVNLP erkende opleiding

 • Ook bij jou in de buurt

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • 13 lesdagen verspreid over 10 mnd

 • Totaal 132 lesuren conform eis NVNLP

 • Termijnbetaling mogelijk

Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma
Aankomende opleidingen

Aanpak opleiding NLP Practitioner

De NLP Practitioner is een praktische opleiding waarbij de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Deze oefeningen worden in kleine groepjes gedaan. De praktische oefeningen hebben een directe koppeling met het dagelijks leven, waardoor het geleerde snel toe te passen is in de praktijk. Tussen de cursusdagen nemen cursisten deel aan een intervisiegroep. Tijdens intervisie leer je de NLP technieken en versterk je het vermogen om het geleerde direct in de praktijk te brengen.

De Academie voor Psychologica (AVPL) is aangesloten bij NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Onze missie en visie sluiten aan bij de visie van New Yorks Trainingsinstituut van Anné Linden, het eerste NLP instituut ter wereld.

Wij zien de NLP theorie niet als het doel, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij ‘bewust worden van gedrag, denken en voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven’. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De cursusdagen vinden om de ± 3 weken plaats. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden. Dit proces in persoonlijke ontwikkeling vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk te integreren in het dagelijks leven.

De NLP opleiding bestaat uit 13 dagen van ± 10.00 uur tot 20.30 uur plus een certificeringsdag. De contacturen met een NLP trainer zijn 132 uur excl. lunchuren. NVNLP eist min. 130 contacturen met een NLP trainer. De zelfstudie- en intervisie uren zijn afhankelijk van eigen inzet (± 1 uur per week). Tussen de cursusdagen kom je samen met een intervisiegroep om de NLP technieken te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven. Deelname aan de opleiding levert 12 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. Een aantal trainers zijn geschoold in Systemisch werk (familie – en organisatieopstellingen), Transactionele Analyse (TA) en provocatief coachen.

Als je het minimale aantal contacturen van de opleiding hebt gevolgd kun je deelnemen aan certificering. Kennis en vaardigheden worden getoetst in theorie en praktijk door middel van een schriftelijk- en een praktijkexamen. Na slaging ontvang je een NVNLP erkend NLP Practitioner certificaat en wordt er op een feestelijke manier afgesloten.

Minimaal MBO werk- en/of denkniveau. We verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering.

Investering NLP Practitioner

De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) en opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Investering NLP opleiding

2795,-
 • Incl. erkend certificaat
 • Incl. studiemateriaal
 • Incl. koffie/thee & lunch/snack

* Omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register is het bedrag vrij van BTW.

In overleg is betaling in termijnen mogelijk.

Studiekosten aftrekbaar

De investering is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder ‘studiekosten’. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37-52% terug.

Coronaproof?!

Jouw en onze gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom zijn de trainingen alleen op locaties die 100% Coronaproof zijn + maximaal 12 deelnemers.

Dit vertellen onze NLP cursisten

Ervaring NLP cursist
Thijs

Ervaring NLP cursist
Mariëlle

Ervaring NLP cursist
Eveline

Bekijk meer video’s

Programma NLP Practitioner

Het programma van de opleiding NLP practitioner bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Contact maken op verbaal en non-verbaal niveau (lichaamstaal, stem, inhoud en vorm van de boodschap).
 • Actieve luisterhouding en diepgaander contact opbouwen.
 • Technieken om gesprekken te leiden door eerst de ander te volgen.
 • NLP overtuigingen als ‘mindset’ voor zelfsturing en professionele communicatie.
 • Bewustwording van de manier waarop je op onbewust niveau met situaties omgaat.
 • Bewustwording van eigen woordgebruik en de betekenis daarvan.
 • Anderen bewustmaken van de manier waarop zij met de dingen omgaan.
 • Anderen bewustmaken van hun manier van communiceren.
 • Leren herkennen en observeren van interne stemmingen.
 • Leren omgaan met gedrag specifieke voorbeelden.
 • Anderen helpen associëren en dissociëren in vermogens.
 • Ankeren van vermogens en eigenschappen.
 • Hulpbronnen en referentie ervaringen opsporen om jezelf of anderen te helpen zichzelf aan te sturen.
 • Feedback leren geven en ontvangen in een vermogende stemming.
 • Leren informatie te verzamelen, verbanden te leggen, te analyseren en synthetiseren.
 • Inzicht krijgen in persoonlijke waarden.
 • Bewustwording van eigen helpende en belemmerende overtuigingen.
 • Leren werken met de psychologische (logische) niveaus.
 • Logical level alignment; aanleren om het congruentieniveau van acties te verhogen.
 • Oefeningen met empathie.
 • Inzicht krijgen in verschillende posities in een situatie.
 • Werken met de wijze waarop we denken en intern representeren (VAKOG).
 • Filters en perceptuele posities voor het in kaart brengen van zienswijzen.
 • Herkadering technieken om overtuigingen te veranderen.
 • In kaart brengen van communicatieve en emotionele vaardigheden.
 • In kaart brengen van cognitieve vaardigheden (zelfmotivatie, beslissen, overtuigen).
 • Leren werken met doelen.
 • Effectief doelen stellen met het Outcome model.
 • Micro- en macrostrategie bepalen voor het behalen van doelen.
 • Techniek van de tijdslijn (change personal history) voor het herinterpreteren van patronen.
 • Techniek V-K dissociatie en swish voor het verwerken van ervaringen.
 • Analyse van huidige en gewenste toestand met behulp van vaardigheden.
 • Metaforen en vergelijkingen leren gebruiken om jezelf en de ander beter te begrijpen en beïnvloeden.
 • Interne hulpbronnen en herinneringen opsporen.
 • De geleerde en nieuw aan te leren technieken worden gedemonstreerd en systematisch geoefend.
 • Doelstellingen en indicaties van de verschillende technieken.
 • Begeleiding bij belemmeringen die je tegenkomt.
 • Strategie voor het toepassen van NLP technieken in het dagelijks en/of professionele leven.
 • Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces.
 • Schriftelijke test, observatietest en demonstratietest voor het NLP certificaat.

Competenties NLP Practitioner

In de opleiding ontwikkel je vaardigheden in de volgende competenties.

Je bent bewust van eigen waarden en overtuigingen en draagt deze uit in het gedrag naar jezelf en anderen. Je stemt je gedrag af op de omgeving en bent flexibel in de omgang met cultuur- en sekseverschillen.

Je bent je bewust van je persoonlijke ontwikkeling en gebruikt en evalueert eigen ervaringen in het contact met anderen.

Je bouwt Rapport op in het contact met de ander en zorgt voor bedding in het gesprek. Je bent je bewust van eigen oordelen en hebt het vermogen deze tijdelijk uit te stellen.

Je bent in staat om eigen doelen te bepalen, concretiseren en regelmatig te evalueren. Je maakt hierbij gebruik van het NLP Outcome model.

Je bent bekend met en begrijpt de NLP technieken en modellen. Je bent in staat om de technieken en modellen zowel op jezelf als op anderen toe te passen.

Je vraagt regelmatig om feedback en verwerkt de feedback op een constructieve wijze. Je bent in staat om vanuit zelfreflectie eigen gedrag te overdenken op effectiviteit.

Locaties NLP Practitioner opleidingen

De opleidingen starten 2x per jaar: in september/oktober en in februari/maart.
Voor een NLP opleiding ben je van harte welkom in

Bekijk alle NLP Practitioner opleidingen