Loading...

NLP Master Practitioner

»»NLP Master Practitioner
NLP Master Practitioner

In de vervolgopleiding van de NLP Practitioner maak je een verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Je gaat werken met metaprogramma’s, overtuigingen en identiteit. In de NLP Master Practitioner opleiding staan de drijfveren van jouw gedrag centraal. Het is een waardevolle volgende stap in de ontdekkingsreis naar wie je diep van binnen bent.

De NLP Master Practitioner opleiding is een vervolg op de opleiding NLP Practitioner

 • Je leert NLP te integreren in je leven.
 • Je gaat een laag dieper in dat wat je tijdens de NLP Practitioner geleerd hebt.
 • Je wordt je bewust van levensthema’s en terugkerende patronen.
 • Je krijgt meer inzicht in wie je diep van binnen bent.
 • Je maakt verbinding met je authentieke identiteit.
 • Je werkt aan het veranderen van belemmerend gedrag en patronen.
 • Je leert belemmerende overtuigingen te transformeren naar helpende overtuigingen.
 • Je ondervindt een transformatie in gedrag, in zowel werk als privé.
 • Je leert vanuit autonomie en authenticiteit in het leven te staan.
 • Je maakt een diepere verbinding met je kern.
 • Wat zijn de beweegredenen waarom je doet zoals je doet?
 • Welke onderliggende motieven heb je?
 • Welke patronen liggen onder je gedrag?
 • Welke patronen herken jij in de rollen die je in het leven vervuld?
 • Wat is jouw identiteit en hoe wordt dit gevormd?
 • Welke waarden en overtuigingen spelen een rol in jouw leven?
 • Wat is het verband tussen je externe gedrag (oppervlaktestructuur) en drijfveren (dieptestructuur)?
 • Wat is jouw (levens)missie en hoe verhoudt zich dit in jouw leven?
 • Je staat vanuit authenticiteit in het leven.
 • Je bent in verbinding met je drijfveren en waarden.
 • Je weet beter en helder wat je wilt in het leven.
 • Je kiest vanuit autonomie voor wat jij belangrijk vindt.
 • Je neemt de regie over je eigen leven.
 • Je bent je bewust van jouw (innerlijke) kracht en talenten.
 • Je staat in verbinding met jouw levensmissie.
 • Je bent in staat werkelijk verbinding te maken met de ander.

Voordelen NLP bij AVPL

 • Erkende NLP opleiding door NVNLP

 • Opleidingen door heel Nederland

 • Mens boven techniek

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • Per groep 2 betrokken NLP trainers

 • 13 cursusdagen van 3 dagdelen

 • Totaal 132 cursusuren (NVNLP eist 130)

 • Compleet verzorgd certificatieweekend

 • Erkend NLP Practitioner certificaat

 • Transparant in ons aanbod

 • Betaalregeling mogelijk

Ervaring NLP Master Practitioner cursist Liesbeth

Bekijk de video
Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma
Aankomende opleidingen

Aanpak opleiding NLP Master Practitioner

De NLP Master Practitioner is een praktische opleiding waarbij de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Deze oefeningen worden in kleine groepjes gedaan. De praktische oefeningen hebben een directe koppeling met het dagelijks leven. Hierdoor is het geleerde snel toe te passen in de praktijk en krijg je inzicht in de patronen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Tussen de cursusdagen nemen cursisten deel aan een intervisiegroep. Tijdens intervisie werk je door middel van NLP technieken aan je persoonlijke leerdoel en ontwikkeling.

De Academie voor Psychologica (AVPL) is aangesloten bij NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Onze missie en visie sluiten aan bij de visie van New Yorks Trainingsinstituut van Anné Linden, het eerste NLP instituut ter wereld.

Wij zien de NLP theorie niet als het doel, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij ‘bewust worden van gedrag, denken en voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven’. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De cursusdagen vinden om de ± 3 weken plaats. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden. NVNLP eist minimaal 130 aanwezige contacturen met een NLP trainer. Wij kiezen voor ruim 150 contacturen, omdat wij van mening zijn dat een NLP opleiding een proces is van persoonlijke ontwikkeling. Dit proces aangaan vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk te integreren in het dagelijks leven.

De NLP Master Practitioner opleiding bestaat uit 13 dagen van 10.00 uur tot 20.30 uur plus het certificatieweekend. Dit zijn ± 150 contacturen. De contacturen met een NLP trainer zijn 132 uur exclusief de lunchuren. De zelfstudie- en intervisie uren zijn afhankelijk van eigen inzet. De studiebelasting is ingeschat op ongeveer 76 uur (± 2 uur per week). Het accent van de studiebelasting ligt ongeveer in de tweede helft van het jaar vanwege de modelleringsopdracht (scriptie).

Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. Een aantal trainers zijn geschoold in Systemisch Werk (familie – en organisatieopstellingen), Transactionele Analyse (TA) en provocatief coachen.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

De certificering van de NLP Master Practitioner opleiding bestaat uit een schriftelijk examen, praktijkexamen en een modelleringsopdracht. Voor de modelleeropdracht wordt een gewenste vaardigheid/competentie overdraagbaar gemaakt door middel van een NLP techniek. De modellering wordt beoordeeld door een schriftelijke weergave in de vorm van een scriptie, een mondelinge presentatie en een aantoonbare integratie van de modellering. De opleiding wordt afgesloten tijdens het certificatieweekend dat twee keer per jaar wordt georganiseerd in Steenwijk. Deelname aan het certificatieweekend en het examen is alleen toegestaan als je het minimale aantal contacturen (130 uur) van de opleiding hebt gevolgd. Na slaging ontvang je een erkend NLP Master Practitioner certificaat door de NVNLP. Deelname aan de opleiding NLP Master Practitioner levert 12 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers.

De opleiding NLP Master Practitioner is voor NLP Practitioners met een NVNLP erkend certificaat. Wij verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering.

Voor (oud-)cursisten van AVPL opleidingen organiseren wij 3 keer per jaar ontmoetingsdagen met interessante workshops via De Spiegel. Je houdt je NLP kennis up-to-date en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Naast De Spiegel organiseren wij regelmatig familie- en organisatieopstellingen tegen een kleine vergoeding.

Meer informatie over De Spiegel

Investering NLP Master Practitioner

De NLP Practitioner en de NLP Master Practitioner opleidingen zijn erkend door de Nederlandse vereniging NLP (NVNLP) en zijn opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Investering NLP Master opleiding

2695,-
 • Incl. koffie/thee
 • Incl. lunch/snack
 • Incl. uitgebreide syllabus

* Omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register is het bedrag vrij van BTW.

In overleg is het mogelijk om via een automatische incasso in termijnen te betalen met een maximum van 12 termijnen. De maandelijkse kosten zijn €200,- per maand inclusief een eenmalige aanbetaling van €295,- + eenmalig €25,- incassokosten.

Studiekosten aftrekbaar

De kosten voor onze NLP opleidingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De overheid stimuleert zo om in jezelf te investeren. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37% en de 52% van de investering terug. Het fiscale voordeel bij een investering in een NLP opleiding van €2.695,-, is bij een tarief van 42% loonbelasting en ná toepassing van het drempelbedrag voor studiekostenaftrek (2018: € 250,- per persoon) € 1.027,-. De netto opleidingskosten zijn dan € 1.668,-.

Niet goed, geld terug-garantie

Blijkt na het eerste trainingsblok dat de NLP Master Practitioner opleiding niet geschikt is voor jou? Dan krijg je het opleidingsgeld terug min de kosten van de afgeronde cursusdagen.

NLP ervaringen van (oud-)cursisten

Ik vind mezelf veel zekerder en sterker geworden. Veel meer rust. Ik ben goed ook met mijn valkuilen, ik kan nu loslaten en zakelijk blijf ik niet zitten met vraagtekens.

Gerda

Ik ben weer dichter bij mezelf gekomen. Kan nu mijn grenzen stellen. Loslaten en verantwoordelijkheid laten waar die thuishoort. Ik ben milder geworden voor mezelf en voor anderen

Helma

Ik ben veel opener geworden en sta dichter bij mezelf. Ook ben ik milder voor mezelf en mijn omgeving.

Niels

Ik heb veel geleerd over mezelf en dat ik beter voor mezelf moet zorgen. Ook in de relatie met mijn vriend heeft het veel inzichten gegeven.

Helmi

Over Arjan:
Rustig betrouwbaar en prikkelend. Fijn dat je zo nu en dan ook iets met familieopstellingen deed.

Helmi

Over Arjan:
Je straalt rust uit, stelt kritische vragen en hebt veel kennis.

Gertruid

De NLP Practitioner bij de academie; een ontdekkingsreis was en is het nog steeds! Inzichten krijgen in jezelf en in de ander. Door je angst heengaan, intens genieten van een goed gevoel als je merkt dat je je anders gedraagt, anders tegen mensen, dingen aankijkt, meer begrip, meer respect voor de ander. Vooral blij zijn met jezelf, dat geeft en gaf de academie mij en dat maakt me gelukkig.

Dinie Hekman

De cursus NLP Practitioner in Hoogeveen heeft me veel nieuwe inzichten gebracht, waardoor ik meer uit mijn leven kan halen. Echt een verrijking, ik kijk erg uit naar de Masteropleiding. Top, Cor en Laila! Voor meer informatie over mijn ervaring met de NLP Practitioner kunt u me bellen, telefoonnummer kunt u via de Academie voor Psychologica opvragen.

Elly Kiel

(Pop)muziek is een deel van mijn leven. Het nr “Vrij” van Marco Borsato geeft perfect aan wat de NLP Practitioner met mij gedaan heeft. Ik heb mijzelf leren kennen en kan nu bepaalde dingen vanuit een ander perspectief bekijken, waardoor er ook weer nieuwe mogelijkheden komen.

Gert Askes

Programma NLP Master Practitioner

Het programma van de opleiding NLP Master Practitioner bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Structuur en sturing geven aan (NLP) gesprekken.
 • Inzicht krijgen in verschillende fasen bij het bereiken van doelen (bewustwording, acceptatie, transformatie).
 • Onderzoeken wat iemand nodig heeft om een gewenst doel te bereiken.
 • Model voor het uitbouwen van Rapport.
 • Oordeelloos en onpartijdig in verbinding zijn met de ander.
 • Volledige acceptatie van de realiteit.
 • Onderscheid maken in verschillende vormen grenzen.
 • Bewustwording van de rol van grenzen in identiteit.
 • Beleving van het zelfbesef.
 • Opbouw van de dieptestructuur.
 • Inzicht in de perceptie van waaruit we denken en informatie verwerken.
 • Bewustwording van ons waarnemen en onze filters.
 • Observeerbare patronen herkennen waardoor we ons eigen en andermans functioneren gaan begrijpen.
 • Bewustwording waar bepaald gedrag toe leidt.
 • Inzicht krijgen in belangrijke waarden en criteria.
 • Inzicht krijgen in structuren van waaruit mensen handelen.
 • Bewustwording van patronen en de invloed hiervan op het gedrag.
 • Systemen, structuren en patronen herkennen en in kaart brengen.
 • Het implementeren van nieuw gewenst gedrag.
 • Het vermogen om het leven zelf vorm te geven.
 • Persoonlijke kwaliteiten benutten en succesvol zijn in wie je bent.
 • Zelfreflecterend vermogen en zelfdiscipline.
 • Bewustwording van het emotionele quotiënt (EQ).
 • Onderscheid maken in verschillende vormen van gevoelens.
 • Burcht en afsluitmechanisme.
 • Werken met emoties.
 • Relatie tussen overtuiging, criterium en vooronderstelling.
 • Overtuigingen identificeren.
 • Formuleren en installeren van nieuwe overtuigingen.
 • Inzicht krijgen in identificaties.
 • Zelfbesef en personificatie.
 • Sociaal panorama.
 • De beleving van de kerntoestand.
 • Verbinding met het authentieke Zijn.
 • Integreren van inzichten.
 • Strategie voor het toepassen van NLP technieken in het dagelijks en/of professionele leven.
 • Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces.

Locaties NLP Master Practitioner opleiding

Bekijk alle NLP Master Practitioner opleidingen

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op