In de vervolgopleiding van de NLP Practitioner maak je een verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Je gaat werken met metaprogramma’s, overtuigingen en identiteit. In de NLP Master Practitioner opleiding staan de drijfveren van jouw gedrag centraal. Het is een waardevolle volgende stap in de ontdekkingsreis naar wie je diep van binnen bent.

Deze opleiding is een vervolg op de opleiding NLP Practitioner

 • Je staat vanuit authenticiteit in het leven.
 • Je bent in verbinding met je drijfveren en waarden.
 • Je kiest vanuit autonomie voor wat jij belangrijk vindt.
 • Je neemt de regie over je eigen leven.
 • Je bent je bewust van jouw (innerlijke) kracht en talenten.
 • Je hebt meer inzicht in jouw levensmissie.
 • Je gaat een laag dieper in dat wat je tijdens de NLP Practitioner geleerd hebt.
 • Je wordt je bewust van levensthema’s en terugkerende patronen.
 • Je werkt aan het veranderen van belemmerend gedrag en patronen.
 • Je krijgt meer inzicht in wie je diep van binnen bent.
 • Je maakt een diepere verbinding met je kern.
 • Je leert NLP te integreren in je leven.
 • Welke patronen liggen onder je gedrag?
 • Welke verbanden herken je in de rollen die je in het leven vervuld?
 • Wat is jouw identiteit en hoe wordt dit gevormd?
 • Welke waarden en overtuigingen spelen een rol in jouw leven?
 • Wat is het verband tussen je externe gedrag (oppervlaktestructuur) en drijfveren (dieptestructuur)?
 • Wat is jouw (levens)missie en hoe verhoudt zich dit in jouw leven?

Voordelen NLP bij AVPL

 • NVNLP erkende opleiding

 • Ook bij jou in de buurt

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • 13 lesdagen verspreid over 10 mnd

 • 132 lesuren conform eis NVNLP

 • Termijnbetaling mogelijk

Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma
Aankomende opleidingen

Aanpak opleiding NLP Master Practitioner

De NLP Master Practitioner is een praktische opleiding waarbij de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Deze oefeningen worden in kleine groepjes gedaan. De praktische oefeningen hebben een directe koppeling met het dagelijks leven. Hierdoor is het geleerde snel toe te passen in de praktijk en krijg je inzicht in de patronen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Tussen de cursusdagen nemen cursisten deel aan een intervisiegroep. Tijdens intervisie werk je door middel van NLP technieken aan je persoonlijke leerdoel en ontwikkeling.

De Academie voor Psychologica (AVPL) is aangesloten bij NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Onze missie en visie sluiten aan bij de visie van New Yorks Trainingsinstituut van Anné Linden, het eerste NLP instituut ter wereld.

Wij zien de NLP theorie niet als het doel, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij ‘bewust worden van gedrag, denken en voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven’. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De cursusdagen vinden om de ± 3 weken plaats. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden. Dit proces in persoonlijke ontwikkeling vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk te integreren in het dagelijks leven.

De NLP Master opleiding bestaat uit 13 dagen van 10.00 uur tot 20.30 uur plus een certificeringsdag. De contacturen met een NLP trainer zijn 132 uur exclusief de lunchuren. De zelfstudie- en intervisie uren zijn afhankelijk van eigen inzet. De studiebelasting is ingeschat op ongeveer 76 uur (± 2 uur per week). Het accent van de studiebelasting ligt ongeveer in de tweede helft van het jaar vanwege de modelleringsopdracht (scriptie). Deelname aan de opleiding levert 12 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. Een aantal trainers zijn geschoold in Systemisch werk (familie – en organisatieopstellingen), Transactionele Analyse (TA) en provocatief coachen.

Als je het minimale aantal contacturen van de opleiding hebt gevolgd kun je deelnemen aan certificering. De certificering van de NLP Master opleiding bestaat uit een schriftelijk examen, praktijkexamen en een modelleringsopdracht. Voor de modelleeropdracht wordt een gewenste vaardigheid/competentie overdraagbaar gemaakt door middel van een NLP techniek. De modellering wordt beoordeeld door een schriftelijke weergave in de vorm van een scriptie, een mondelinge presentatie en een aantoonbare integratie van de modellering. Na slaging ontvang je een NVNLP erkend NLP Master Practitioner certificaat en wordt er op een feestelijke manier afgesloten.

De opleiding is voor NLP Practitioners met een NVNLP erkend certificaat. Wij verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering.

Investering NLP Master Practitioner

De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) en opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Investering NLP Master opleiding

2795,-
 • Incl. erkend certificaat
 • Incl. studiemateriaal
 • Incl. koffie/thee & lunch/snack

* Omdat we zijn opgenomen in het CRKBO register is het bedrag vrij van BTW.

In overleg is betaling in termijnen mogelijk.

Studiekosten aftrekbaar

De investering is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder ‘studiekosten’. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37-52% terug.

Coronaproof?!

Jouw en onze gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom zijn de trainingen alleen op locaties die 100% Coronaproof zijn + maximaal 12 deelnemers.

Dit vertellen onze NLP cursisten

Ervaring NLP cursisten
Linda en Petra

Ervaring NLP cursist Liesbeth

Bekijk meer video’s

Programma NLP Master Practitioner

Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Structuur en sturing geven aan (NLP) gesprekken.
 • Inzicht krijgen in verschillende fasen bij het bereiken van doelen (bewustwording, acceptatie, transformatie).
 • Onderzoeken wat iemand nodig heeft om een gewenst doel te bereiken.
 • Model voor het uitbouwen van Rapport.
 • Oordeelloos en onpartijdig in verbinding zijn met de ander.
 • Volledige acceptatie van de realiteit.
 • Onderscheid maken in verschillende vormen grenzen.
 • Bewustwording van de rol van grenzen in identiteit.
 • Beleving van het zelfbesef.
 • Opbouw van de dieptestructuur.
 • Inzicht in de perceptie van waaruit we denken en informatie verwerken.
 • Bewustwording van ons waarnemen en onze filters.
 • Observeerbare patronen herkennen waardoor we ons eigen en andermans functioneren gaan begrijpen.
 • Bewustwording waar bepaald gedrag toe leidt.
 • Inzicht krijgen in belangrijke waarden en criteria.
 • Inzicht krijgen in structuren van waaruit mensen handelen.
 • Bewustwording van patronen en de invloed hiervan op het gedrag.
 • Systemen, structuren en patronen herkennen en in kaart brengen.
 • Het implementeren van nieuw gewenst gedrag.
 • Het vermogen om het leven zelf vorm te geven.
 • Persoonlijke kwaliteiten benutten en succesvol zijn in wie je bent.
 • Zelfreflecterend vermogen en zelfdiscipline.
 • Bewustwording van het emotionele quotiënt (EQ).
 • Onderscheid maken in verschillende vormen van gevoelens.
 • Burcht en afsluitmechanisme.
 • Werken met emoties.
 • Relatie tussen overtuiging, criterium en vooronderstelling.
 • Overtuigingen identificeren.
 • Formuleren en installeren van nieuwe overtuigingen.
 • Inzicht krijgen in identificaties.
 • Zelfbesef en personificatie.
 • Sociaal panorama.
 • De beleving van de kerntoestand.
 • Verbinding met het authentieke Zijn.
 • Integreren van inzichten.
 • Strategie voor het toepassen van NLP technieken in het dagelijks en/of professionele leven.
 • Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces.

Locaties NLP Master Practitioner opleiding

De opleidingen starten 2x per jaar: in september/oktober en in februari/maart.
Voor een NLP opleiding ben je van harte welkom in

Bekijk alle NLP Master Practitioner opleidingen