In deze opleiding maak je als een coach een verdieping naar jezelf in je begeleidingswerk. Je ontvangt handvatten om met meer uiteenlopende thema’s te werken. Je leert om verbanden te leggen in de puzzel van de coachee.

Een coachee komt vaak met een verhaal over thema’s waar hij/ zij tegenaan loopt. Waar begin je als coach? En hoe kom je tot de kern waar het daadwerkelijk over gaat? Je gaat voorbij de afzonderlijke probleemgebieden en richt je op een laag dieper, waar fundamentele levensthema’s de bron zijn van wat er speelt in hun dagelijks leven.

“De bron van ons bestaan zijn de dingen die nooit over gaan.”

 • Een stevige verbreding van- en verdieping in je kennis, thema’s en tools.
 • Door de problemen die zich aan de buitenkant afspelen kijken en je richten op de kern waar de problematiek over gaat.
 • Inzicht in wie ben jij als coach, wat is je kracht en hoe bouw je dit uit.
 • Meer inzicht en zelfvertrouwen voor het soepel inzetten van interventies.
 • Fundamentele levensthema’s worden verder uitgediept.
 • Verbanden leggen tussen probleemsituaties en levensthema’s.
 • Een verdieping in coachmethodes zoals TA, Systemisch werk en Lichaamswerk.
 • Hoe zet je theorie en kennis om in transformerende tools voor de coachee.
 • First things first; wat is het belangrijkste gebied waar je je eerst op richt bij een coachee?

We gaan uit van het standpunt dat je als coach alleen een ander kunt helpen als je weet waar het levensthema over gaat en vooral ook dat je bekend bent met je eigen thema’s. Om soepel interventies in te zetten in het begeleidingswerk is het belangrijk om zelf te snappen wat jouw eigen thema’s zijn.

Verder maak je een verdieping in je missie als coach. Wat drijft je? Wat is je kracht en hoe bouw je dit uit? Mensen zijn geneigd om zich te richten op waar ze van nature minder goed in zijn en daarin zichzelf verbeteren. Je kracht ligt juist in het richten op je kansen. Waar ben je al goed in en hoe bouw je dit verder uit?

Voordelen bij AVPL

 • NVNLP erkende opleiding

 • Centraal gelegen in Nederland

 • 16 lesdagen in 8 weekenden

 • Maximaal 12 cursisten per groep

 • Termijnbetaling mogelijk

Onze aanpak
Kosten en investering
Inhoud programma
Aankomende opleidingen

Aanpak Master Coach opleiding

In de coach opleiding heb je al heel wat tools gekregen om als coach aan de slag te gaan. Daadwerkelijk vanuit zelfvertrouwen aan de slag gaan vraagt vaak nog om een verdieping, zowel in jezelf als in de methodiek en thema’s. Een coach kan een ander pas helpen wanneer hij of zij bekend is met de eigen levensthema’s. Daarbij is het belangrijk om naar de bron van problematiek te kunnen gaan. In deze opleiding leer je verbanden te leggen in de puzzel die zich aan de buitenkant van de coachee afspeelt en leer je verbinding te maken met de kern. Technieken en interventies uit NLP, TA, Systemisch werk, Provocatief coachen en Lichaamswerk spelen een ondersteunende rol in de begeleiding.

Wij zien de theorie niet als het doel, maar als middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder te ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij ‘bewust worden van gedrag, denken en voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven’. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De opleiding bestaat uit 8 blokken van 2 dagen. Dit zijn in totaal 16 opleidingsdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De opleiding wordt gegeven door 3 gecertificeerde NLP trainers met ieder een verdiepend specialisme.

Herman Korfage
NLP trainer en -coach. TA Master, systemisch werk en relatietherapeut
Ellis van Schaik
NLP trainer, -coach en counselor. Master Provocatief coach.
Thomas Denninger
NLP trainer, -coach en counselor.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Voor deelname aan de Master Coach opleiding is een NVNLP gecertificeerd NLP Master Practitioner certificaat en Coach certificaat vereist.

Investering Master Coach opleiding

De opleiding is opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Investering Master Coach opleiding

2595,-
 • Incl. certificaat
 • Incl. koffie/thee en lunch
 • Excl. literatuurlijst (ca. € 500,-)

In overleg is betaling in termijnen mogelijk.

Studiekosten aftrekbaar

De investering is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen krijg je tussen de 37-52% terug van je investering boven de drempel van 250 euro.

Coronaproof?!

Jouw en onze gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom zijn de trainingen alleen op locaties die 100% Coronaproof zijn + maximaal 12 deelnemers.

Daarom kies je voor Academie voor Psychologica

Programma Master Coach opleiding

Het programma van de Master Coach opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Hoe ontwikkelt de mens zich en welke thema’s spelen in welke levensfase?
 • Omgaan met het thema leven en dood.
 • Rouw en verliesverwerking.
 • Omgaan met hechtingsproblematiek.
 • Overgangsrituelen in begeleidingswerk.
 • Wat betekent deze vorm van coachen?
 • Hoe zet je provocatief coachen in?
 • Inzicht in de zes maskers karakterstructuren van Jung.
 • Herkennen van de maskers bij de coachee.
 • Verdieping en uitbreiding van TA en Systemisch werk in coachen.
 • Script en egoposities inzetten als effectieve begeleidingsmethode.
 • Systemisch werk gebruiken in de begeleiding met mensen.
 • Werken met het veld.
 • De impact van taal en trance, metaforen en verhalen.
 • Clean language, hoe werk je ermee?
 • Samenhang van Miltontaal versus het Metamodel.
 • Begeleidingswerk buiten de inhoud van het probleem.
 • Relatietherapie.
 • Thema’s die spelen in relatie, ik en de ander.
 • Omgaan met thema’s rondom seksualiteit in begeleidingswerk.
 • Verlangen, overgave en opheffen van grenzen.
 • Seksualiteit in een groter perspectief.
 • Levensthema’s en de verbinding met chakra’s
 • Begeleidingswerk waarbij het lichaam als insteek wordt gebruikt.
 • Het contact met je innerlijk kompas.
 • De piramide van Maslow.
 • Persoonlijk leiderschap voor eigen states.
 • 6 steps to freedom.

Dit is dag 1 van het laatste blok.

 • Schriftelijke en praktijk toetsing.

Dit is dag 2 van het laatste blok.

Bekijk alle opleidingen en locaties