NLP bij de AVPL

Een NLP opleiding is voor iedereen die meer inzicht wil in zichzelf en stappen wil zetten in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding leer je over jouw gedrag en het gedrag van de ander. Waarom doe je zoals je doet? Je wordt je bewust van onbewust gedrag en patronen. Je krijgt inzicht in jouw drijfveren, missie en waarden in het leven en vergroot je communicatievaardigheden in iedere context, werk en privé.

  • Onze NLP opleidingen zijn erkend door de NVNLP.
  • We werken in groepen van zes tot maximaal twaalf cursisten.
  • Onze opleidingen zijn mensgericht (mens boven techniek).
  • De NLP trainers zijn nauw betrokken bij jou en je persoonlijke ontwikkelingsproces.
  • Authenticiteit en zelfbeschikking zijn onze belangrijkste waarden.
  • Moeite met kiezen? Lees onze NLP keuzehulp.

Academie voor Psychologica wil NLP bereikbaar maken voor iedereen en streeft naar ‘NLP bij jou in de buurt’. Daarom hebben we verspreid over door Nederland een groeiend aantal NLP-locaties.  Hiermee is AVPL één van de grootste instituten van Nederland. We kiezen onze locaties op sfeer, bereikbaarheid en betaalbaarheid, zodat de kosten van onze opleidingen zo laag mogelijk blijven.

De Academie voor Psychologica (AVPL) is aangesloten bij NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Alle NLP opleidingen zijn opgenomen in het register voor CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Wij zien de NLP theorie niet als het doel, maar als het middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing in het leven te vergroten. Het doel van onze NLP opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder ontwikkelen en verdieping vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij ‘bewust worden van gedrag, denken en voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven’. Wij hechten hierbij veel waarde aan respect voor je grenzen en je persoonlijke ontwikkelingsfase. Authenticiteit en zelfbeschikking zijn hierbij belangrijke waarden.

De cursusdagen vinden om de ± 3 weken plaats. Om de lesstof goed te integreren hebben onze opleidingen een doorlooptijd van minimaal 10 maanden. NVNLP eist minimaal 130 aanwezige contacturen met een NLP trainer. Wij kiezen voor ruim 150 contacturen, omdat wij van mening zijn dat een NLP opleiding een proces is van persoonlijke ontwikkeling. Dit proces aangaan vergt tijd in de vorm van contacturen met de NLP trainers, het geleerde laten bezinken en daadwerkelijk te integreren in het dagelijks leven.

De NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingen bestaan uit 13 dagen van ± 10.00 uur tot 20.30 uur + een dag certificering met een schriftelijk- en praktijkexamen. Dit zijn ongeveer 140 contacturen. De contacturen met een NLP trainer zijn 132 uur exclusief de lunchuren. De zelfstudie- en intervisie uren zijn afhankelijk van eigen inzet. De studiebelasting per week is ongeveer 1 uur. Tussen de cursusdagen kom je samen met een intervisiegroep om de NLP technieken te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven.

Wij geloven in een intensieve begeleiding, betrokkenheid en aandacht voor iedere cursist. De groepen bestaan daarom uit 6 tot maximaal 12 cursisten.

Elke NLP opleiding wordt door twee gecertificeerde NLP trainers gegeven. Hierdoor maak je kennis met de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Onze trainers zijn internationaal erkend als NLP trainer en daarnaast werkzaam als coach/counselor. De trainers zijn afkomstig van verschillende NLP scholen met als gevolg dat er een verdieping is gegroeid in onze benadering van NLP. Een aantal trainers zijn geschoold in Systemisch Werk (familie – en organisatieopstellingen), Transactionele Analyse (TA) en provocatief coachen.

Als je het minimale aantal contacturen van de opleiding hebt gevolgd kun je deelnemen aan certificering. Kennis en vaardigheden worden getoetst in theorie en praktijk door middel van een schriftelijk- en een praktijkexamen. Na slaging ontvang je een NVNLP erkend NLP Practitioner certificaat en wordt er op een feestelijke manier afgesloten.

Minimaal MBO werk- en/of denkniveau. We verwachten een hoge mate van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verandering.

Ben je op zoek naar een passende opleiding of workshop die aansluit bij je specifieke en persoonlijk leerwensen? Een persoonlijk gesprek met een trainer/coach kan helpen om te bepalen welk opleiding of workshop aansluit bij wat je zoekt. Samen met hem of haar onderzoek je je drijfveren en krijg je een gericht advies over een opleiding die daarop aansluit.

Gratis adviesgesprek aanvragen