Velden zijn niet correct ingevuld

Programma opleiding NLP Practitioner

De opleiding NLP Practitioner bestaat uit de volgende onderdelen.

Rapport

 • Contact leggen op elk niveau van de relatie: lichaamstaal, stem, inhoud en vorm van de boodschap
 • Actieve luisterhouding, technieken om te leren leiden door eerst de ander te volgen
 • NLP-overtuigingen als 'mindset' voor zelfsturing en professionele communicatie

Gesprektechnieken

 • Een taalmodel waarmee je je bewust wordt - en anderen bewust kunt maken - van de manier waarop je op onbewust niveau met de dingen omgaat en hoe die manier in je woordgebruik tot uiting komt.

Omgaan met emoties

 • Leren observeren en calibreren van interne stemmingen
 • Leren werken met gedragsspecifieke voorbeelden
 • Anderen helpen associëren en dissociëren in vermogens
 • Ankeren van vermogens.

Hulpbronnen

 • Hulpbronnen en referentie-ervaringen opsporen om jezelf of anderen te helpen zichzelf aan te sturen
 • Feedback leren geven en ontvangen in een vermogende stemming.

Waarden en overtuigingen

 • Leren informatie te verzamelen, verbanden te leggen, te analyseren en synthetiseren (chunken)
 • Leren werken met de psychologische (logische) niveaus
 • 'Logical level alignment' aanleren om het congruentieniveau van acties te verhogen.

Relationele situaties

 • Oefeningen op empathie en tweede positie.

Representatie en interpretatie

 • Werken met de wijze waarop we denken en intern representeren (VAKOG)
 • Filters en perceptuele posities voor het in kaart brengen van zienswijzen
 • Herkaderingstechnieken om overtuigingen te veranderen.

Vaardigheden

 • In kaart brengen van communicatieve en emotionele vaardigheden
 • In kaart brengen van cognitieve vaardigheden (zelfmotivatie, beslissen, overtuigen).

Doelgericht veranderwerk

 • Leren werken met doelen en het outcome model.

Verwerken van het verleden

 • Techniek van de tijdslijn (change personal history) voor het herinterpreteren van patronen
 • Techniek V-K dissociatie en swish voor het verwerken van ervaringen
 • Analyse van huidige en gewenste toestand met behulp van vaardigheden.

Werken met het onbewuste

 • Metaforen en vergelijkingen leren gebruiken om jezelf en de ander beter te begrijpen en te beïnvloeden.
 • Interne hulpbronnen en herinneringen opsporen.

Technieken

 • De al geleerde en nieuw aan te leren technieken worden gedemonstreerd en systematisch geoefend.
 • Doelstellingen en indicaties van de verschillende technieken.

Integratie en test

 • Begeleiding bij belemmeringen die je tegenkomt
 • Strategie voor het toepassen van NLP-technieken in het dagelijks en/of professionele leven
 • Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces
 • Schriftelijke test, observatietest en demonstratietest voor het certificaat (Practitioner in NLP).