Velden zijn niet correct ingevuld

Programma NLP Practitioner

Het programma van de opleiding NLP practitioner bestaat uit de volgende onderdelen.

Rapport

 • Contact leggen op elk niveau: lichaamstaal, stem, inhoud en vorm van de boodschap
 • Actieve luisterhouding
 • Technieken om gesprekken te leren leiden door eerst de ander te volgen
 • NLP overtuigingen als 'mindset' voor zelfsturing en professionele communicatie

Gesprektechnieken

 • Bewustwording van de manier waarop je op onbewust niveau met de dingen omgaat
 • Bewustwording van eigen woordgebruik en de betekenis daarvan
 • Anderen bewustmaken van de manier waarop zij met de dingen omgaan en woordgebruik.

Meld je direct aan

De NLP practitioner opleiding wordt op meerdere locaties en twee keer per jaar gegeven.

Bekijk agenda opleiding NLP practitioner

 

Omgaan met emoties

 • Leren observeren en kalibreren van interne stemmingen
 • Leren werken met gedrag specifieke voorbeelden
 • Anderen helpen associëren en dissociëren in vermogens
 • Ankeren van vermogens

Hulpbronnen

 • Hulpbronnen en referentie ervaringen opsporen om jezelf of anderen te helpen zichzelf aan te sturen
 • Feedback leren geven en ontvangen in een vermogende stemming

Waarden en overtuigingen

 • Leren informatie te verzamelen, verbanden te leggen, te analyseren en synthetiseren
 • Leren werken met de psychologische (logische) niveaus
 • Logical level alignment; aanleren om het congruentieniveau van acties te verhogen

Relationele situaties

 • Oefeningen op empathie en tweede positie

Representatie en interpretatie

 • Werken met de wijze waarop we denken en intern representeren (VAKOG)
 • Filters en perceptuele posities voor het in kaart brengen van zienswijzen
 • Herkadering technieken om overtuigingen te veranderen

Vaardigheden

 • In kaart brengen van communicatieve en emotionele vaardigheden
 • In kaart brengen van cognitieve vaardigheden (zelfmotivatie, beslissen, overtuigen).

Doelgericht veranderwerk

 • Leren werken met doelen
 • Effectief doelen stellen met het Outcome model

Verwerken van het verleden

 • Techniek van de tijdslijn (change personal history) voor het herinterpreteren van patronen
 • Techniek V-K dissociatie en swish voor het verwerken van ervaringen
 • Analyse van huidige en gewenste toestand met behulp van vaardigheden

Werken met het onbewuste

 • Metaforen en vergelijkingen leren gebruiken om jezelf en de ander beter te begrijpen en beïnvloeden
 • Interne hulpbronnen en herinneringen opsporen

Technieken

 • De geleerde en nieuw aan te leren technieken worden gedemonstreerd en systematisch geoefend
 • Doelstellingen en indicaties van de verschillende technieken

Integratie en test

 • Begeleiding bij belemmeringen die je tegenkomt
 • Strategie voor het toepassen van NLP technieken in het dagelijks en/of professionele leven
 • Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces
 • Schriftelijke test, observatietest en demonstratietest voor het certificaat NLP Practitioner