De Werkplaats Familieopstellingen kan i.v.m. het coronavirus tot in ieder geval 1 januari 2021 niet door gaan.

Antwoord krijgen op belemmeringen of patronen die je in leven telkens weer tegenkomt. Belemmeringen die niet direct in de kern aan te pakken zijn. Een familieopstelling maakt verborgen belemmeringen, patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. Soms hebben we op bepaalde levensthema’s niet direct antwoord, bijvoorbeeld een diep verdriet, extreme boosheid, ondefinieerbare angsten of lichamelijke klachten.

Verschillende therapievormen of interventies lossen het probleem niet op, ze reiken niet tot de echte kern waar het om gaat. Een opstelling helpt om verborgen of onbewuste verbanden te zien en geeft inzicht in mogelijke wegen om op liefdevolle wijze los te komen van verstrengelingen. Een systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht: als er onbalans is heerst er onrust in het systeem, tot de balans is hersteld.

Meld je direct aan

De Werkplaats Familieopstellingen wordt op meerdere momenten op verschillende locaties in Nederland gegeven.

Nu aanmelden
  • De groep bestaat uit een vraagsteller en een groep representanten. Representanten zijn aanwezig om onderdeel te zijn van een opstelling. Zij kunnen staan voor personen of delen in het leven van de vraagsteller.
  • De vraagsteller brengt een vraag in. De begeleider stelt enkele vragen over het familiesysteem en vraagt aan de vraagsteller iemand te kiezen voor zichzelf en enkele familieleden.
  • Vervolgens kiest de vraagsteller representanten en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte. Dit kan zijn veraf of juist dichtbij, elkaar aankijkend of in de verte.
  • Zodra de representanten deel zijn van de opstelling, voelen zij wat er speelt bij de mensen die zij vertegenwoordigen. Dit kunnen lichamelijke gewaarwordingen zijn, maar ook bepaalde emoties die opspelen. De begeleider stelt vragen aan de representanten om inzicht te krijgen in wat er speelt.
  • Als gevolg van wat de representanten waarnemen en aangeven veranderen zij zelf of de begeleider hun plaats in de ruimte. De vraagsteller krijgt inzicht in wat er speelt binnen het systeem. Als de vraagsteller zijn eigen plek inneemt, kan hij of zij woorden uitspreken naar personen om rust te krijgen en eventuele lasten teruggeven aan de juiste persoon.
  • Als de natuurlijke orde in het systeem is hersteld ontstaat er rust. Ieder deel van het systeem staat op de juiste plek.

Een opstelling is een vorm van Systemisch werk. In het leven maken we deel uit van verschillende systemen, denk aan een familiesysteem of een organisatiesysteem. Een systeem kenmerkt zich door regels, normen en waarden waar de leden zich bewust of onbewust aan houden. Dit heet loyaliteit. Het inzichtelijk maken van dit systeem geeft diepgaande inzichten in de dynamiek en onbewuste verstrengelingen.

Een familieopstelling

Een familiesysteem wordt gevormd door het gezin van herkomst en de achterliggende familie. Een onbewuste verstrengeling in een familiesysteem kan de oorzaak zijn van verschillende, soms ondefinieerbare, problemen. In een familieopstelling wordt zo’n verstrengeling zichtbaar gemaakt. Het kan herleidbaar zijn tot wel zeven generaties terug. Het laat zien hoe de dynamiek in een familiesysteem is opgebouwd en geeft een diepgaand inzicht in jezelf en de plek die je hebt in het systeem. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: iedereen heeft een eigen plek binnen het systeem. Een familieopstelling herstelt deze natuurlijke orde.

Organisatieopstellingen

Deze vorm van Systemisch werk is ook inzetbaar als organisatieopstelling. Een organisatieopstelling geeft inzicht in wat er speelt binnen een organisatie. In een opstelling wordt het fundament van de organisatie zichtbaar, waardoor de organisatie beter stroomlijnt. Het ondersteunt het uitdragen van de missie van de organisatie.

  • Hoogeveen: Arjan van Weert (arjan.vanweert@avpl.nl/ 0528- 234528)
  • Enschede: Arjan van Weert (arjan.vanweert@avpl.nl/ 0528- 234528)
  • Leusden (Amersfoort): Herman Korfage (herman.korfage@avpl.nl/ 06-42147586)
  • Best (Eindhoven): Herman Korfage (herman.korfage@avpl.nl/ 06-42147586)

Begeleider

Herman Korfage
Herman Korfage
Locaties: Leusden & Best

Begeleider

Arjan van Weert
Arjan van Weert
Locaties: Hoogeveen & Enschede

Praktische informatie

Als Academie voor Psychologica zijn wij betrokken bij onze samenleving. In plaats van een deelnametarief kiezen wij voor een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage gaat naar een goed doel dat door de aanwezigen op de avond wordt gekozen. Denk eraan om contant geld mee te nemen.

Wil jij een opstelling doen of deelnemen als representant? Meld je aan via de agenda, of neem contact op met de begeleider van de locaties naar keuze.

Ik wil mij aanmelden
Bekijk alle workshops en locaties