Persoonlijk leiderschap gaat over de regie van je leven in eigen hand nemen. In hoeverre word jij geleefd, of heb jij zelf het stuur in handen? Met persoonlijk leiderschap creëer je het vermogen om je eigen leven vorm te geven. We hebben niet altijd invloed op de omstandigheden om ons heen. Waar we wel invloed op hebben is op hoe we met deze omstandigheden omgaan. Je neemt verantwoordelijkheid over je eigen leven en werkt aan de vaardigheid om jezelf te leiden en te sturen.

“Als jij geen leiding kunt geven aan jezelf, hoe geef je dan leiding aan een ander?”

– Academie voor Psychologica

Bij leidinggeven gaat het vaak over leidinggeven aan de ander, maar dat is niet waar het begint. Het beginpunt van leiderschap is je eigen kwaliteiten inzetten in jouw leven. Met Persoonlijk leiderschap werken we aan de factoren die de sleutel zijn tot succesvol leidinggeven aan jezelf. Denk aan factoren zoals persoonlijke ontwikkeling, keuzes maken, open communicatie en grenzen stellen. Persoonlijk leiderschap stimuleert naast succesvol leidinggeven in het werk, ook de mate waarin jij je privéleven vormgeeft.

Persoonlijk leiderschap omvat de volgende thema’s:

  • Herkennen, erkennen en afbakenen van je grenzen.
  • Je plek innemen in een systeem en de maatschappij.
  • Naast controle houden ook kunnen loslaten.
  • Verbinding aangaan met de ander zonder jezelf te verliezen
  • Richting en sturing geven aan je leven.

De workshop Persoonlijk leiderschap is opgebouwd in twee modules.

  1. Module I gaat over Vrouwelijk leiderschap en Mannelijk leiderschap.
  2. Module II gaat over Persoonlijk leiderschap M/V. In deze module wordt de groep gevormd door mannen en vrouwen.

Workshop modules

De workshop Persoonlijk leiderschap bestaat uit twee modules.

Workshop I Vrouwelijk Leiderschap

Workshop I Mannelijk Leiderschap

Workshop II Persoonlijk leiderschap M/V

Bekijk alle workshops en locaties