Klachtenprocedure Academie voor Psychologica

Doel
Doel van de procedure is het proces van klachtenbehandeling binnen de organisatie inzichtelijk te maken en deze zorgvuldig en snel te kunnen afhandelen. Structurering zorgt dat klachten zodanig worden behandeld dat na afloop:

  • De cursist/client zo goed als mogelijk tevreden is
  • Herhaling van de klacht wordt voorkomen

Werkwijze

a. Iedere cursist/client van de Academie voor Psychologica kan op de website een klachtenformulier oproepen. Dit formulier heeft de volgende invoervelden:

  • Naam cursist/cliënt
  • Naam cursus/opleiding
  • Datum van de klacht
  • Telefoonnummer cliënt/cursist
  • Korte omschrijving van de klacht

De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden

b. Het formulier kan electronisch of per post worden verzonden naar de administratie.

c. De cliënt/cursist krijgt binnen een werkdag de bevestiging dat het formulier ontvangen is en wie de klacht gaat behandelen.

d. De administratie wijst een trainer aan als behandelaar – niet zijnde de trainers bij wie de cliënt/cursist de opleiding/workshop volgt.

e. De behandelaar neemt binnen 5 werkdagen persoonlijk contact op met de klager (cursist/cliënt) en zoekt met klager en beklaagde naar een passende oplossing.

f. Deze oplossing wordt vastgelegd in een e-mail die zowel klager als beklaagde ter fiattering ontvangen.

g. De klacht, oplossing en fiattering sturen beide partijen naar de administratie van de academie. Deze wordt in een klachtendossier bewaard.

h. De trainer/behandelaar stelt eventueel binnen de organisatie maatregelen voor om eenzelfde klacht te voorkomen.

i. De uiterlijke afhandeltermijn is 4 weken. Daarna treedt de procedure van geen overeenstemming in werking.

j. Klacht en wijze van afhandeling wordt geregistreerd en zal voor een periode van vijf jaar bewaard blijven.

Bij geen overeenstemming

Als de klager en beklaagde niet tot overeenstemming kunnen komen, dan stelt de academie de klager voor zijn of haar klacht in te dienen bij de NVNLP. Hiervoor stuurt de academie de klager de klachtenprocedure van de NVNLP toe. De eventuele uitspraak van deze externe klachtencommissie is te allen tijde bindend voor de Academie voor Psychologica.

Klachtformulier

    Velden met een * zijn verplicht