Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een communicatiemodel dat rond 1970 is ontwikkeld. Het model gaat in op de vraag: ‘hoe doen we wat we doen’. Het model is gericht op effectieve communicatie en doelgerichte verandering. Met de NLP methodiek wordt de subjectieve ervaring bestudeerd. Hoe komen mensen tot hun waarnemingen, gedachten, patronen en gedrag? NLP biedt een unieke methode om (belemmerende) overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen, gewenst gedrag te modelleren en nieuw gedrag te implementeren.

Hoe werkt onze waarneming?

NLP stelt ervaringen centraal. We hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – horen, voelen, ruiken, proeven, zien – is verschillend, daarom zijn onze ervaringen individueel en subjectief. Echter, de structuur van die ervaringen (ons geheugen) is dat niet. Die is universeel en bevat elementen die bij iedereen waarneembaar en voor iedereen toepasbaar zijn. Bewustwording van de manier hoe wij waarnemen maakt verandering in gedrag mogelijk.

De grondleggers van NLP

NLP is in de jaren ’70 ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Zij zochten antwoord op de vragen:

  • Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
  • Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen observeerden zij een aantal invloedrijke personen uit de psychotherapie. De inzichten verwerkten zij in modellen en technieken om de kennis en het gedrag overdraagbaar te maken.