Wat is NLP?

»»Wat is NLP?
Wat is NLP?2018-05-16T12:33:38+00:00

NLP is een model voor communicatie dat rond 1970 is ontwikkeld. Het model gaat in op de vraag ‘hoe doen we wat we doen’. NLP gaat uit van veronderstellingen. Misschien wel de belangrijkste is dat iedereen beschikt over alle hulpbronnen die je nodig hebt om te bereiken wat je wilt. Een andere belangrijke is dat er in communicatie geen mislukking bestaat, alleen feedback.

NLP stelt je ervaringen centraal. We hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – horen, voelen, ruiken, proeven, zien – is verschillend, daarom zijn onze ervaringen individueel en subjectief. Echter, de structuur van die ervaringen (ons geheugen) is dat niet. Die is universeel en bevat elementen die bij iedereen waarneembaar en voor iedereen toepasbaar zijn.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op