Velden zijn niet correct ingevuld
Tall grass

Zoveel NLP opleidingen! Hoe daar uit te kiezen?

In Nederland zijn ongeveer 200 instituten die NLP opleidingen aanbieden. Hoe kies je daar de opleiding uit die het beste bij jou en jouw wensen past?

Theorie

De theorie van NLP is niet zo moeilijk. Er zijn veel boeken over, van het gedegen ‘Essenties van NLP’ tot het populaire ‘NLP voor dummies’. Voor een paar euro kun je je de theorie eigen maken. Maar het gezegde luidt: 'Je kunt professor worden in de zwemkunst en toch verzuipen in het zwembad'. Met andere woorden: je hebt weinig aan kennis als je die niet kunt toepassen.

Vaardigheden

Het aanleren van NLP vaardigheden is dan ook een ander verhaal. Daar is tijd voor nodig, en het kunnen oefenen in een veilige omgeving waar je kunt ‘spelen’ met de techniek plus een instituut dat op respectvolle wijze feedback geeft over je te leren vaardigheden. In je dagelijks leven leer je dan de NLP technieken langzamerhand toe te passen. Op deze manier en in dit tempo geleerd en doorleefd, wordt NLP geen kunstje maar een kunde, een die je volledig beheerst en hebt geinternaliseerd, ook in spannende omstandigheden en/of in waardevolle relaties.

Kwaliteitswaarborg

Er bestaat helaas geen kwaliteitswaarborg voor NLP instituten, alleen twee verenigingen: The American Board of NLP (ABNLP) en de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP). ABNLP waarborgt weliswaar dat de trainer is opgeleid door een bij hen aangesloten instituut, maar niet dat de training daarmee aan hun eisen voldoet. De NVNLP waarborgt meer, onder andere:

  • welke onderwerpen behandeld moeten worden in de practitioner;
  • een opleidingsperiode van minimaal 5 maanden;
  • 130 uur contacttijd met de trainer
  • 130 uur opleiding in NLP en niet in een andere theorie of praktijk;
  • per trainer een maximaal aantal cursisten.

Jammer genoeg voldoen lang niet alle NLP instituten aan deze eisen,  zelfs niet degene die erkend zijn door NVNLP.

Hoe nu te kiezen?

  • Dit is afhankelijk van wat je zoekt. Wil je je geld, tijd en aandacht inzetten om je sociale en emotionele vaardigheden en keuzemogelijkheden te vergroten (ofwel NLP-vaardig te worden), dan zou je naar het volgende kunnen kijken:
  • Is het instituut aangesloten bij de NVNLP?
  • Voldoet de opleiding aan de belangrijkste criteria van NVNLP? Vooral de lengte van de opleiding en de contacturen met de trainer zijn essentieel voor je leerproces.
  • Je kunt een informatieavond van meerdere instituten bezoeken om kennis te maken met de trainers en het instituut. Heb je het gevoel dat je echt wordt gezien en gehoord? Heeft de trainer oog voor je en gaat hij of zij in op je persoonlijke vragen zonder het contact met de anderen te verliezen?
  • Geeft de sfeer die de trainer creëert jou voldoende bedding om te kunnen leren?