We zijn beland in een nieuwe wereld. Een wereld die volkomen vreemd voor ons is. Tot een paar maanden geleden kenden we het begrip ‘de anderhalve meter-samenleving’ niet. Inmiddels wordt het bestempeld als het “nieuwe normaal”. Een hand geven, drie kussen bij een ontmoeting, een knuffel; dit zou niet meer passen bij het “nieuwe normaal”. Het fysieke in de ontmoeting met de ander valt weg, terwijl dit voor velen zo’n wezenlijke manier is van contact maken. Hoe geven we antwoord op deze nieuwe vorm van ontmoeten, die past bij de anderhalve meter-norm?

Contact

De mens is een sociaal wezen. We hebben behoefte aan contact met onze omgeving. Het is het eerste wat we doen in iedere ontmoeting. Door contact te maken ervaren we dat we gezien worden en in verbinding zijn. Zonder contact overleven we niet. De meest basale vorm van contact maken is de fysieke aanraking. Vanaf het eerste moment dat we hier op aarde komen, is de fysieke aanraking het fundament waarop verdere vormen van contact gebouwd wordt. Denk ook aan contact maken door elkaar te zien (visueel contact) en elkaar te horen (auditief contact).

Huidhonger

En juist deze meest basale vorm van contact, het fysieke contact, is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het was. Even een arm om iemands schouder, een hand op iemands arm tijdens een gesprek, een kneepje in de schouder als teken dat je er bent. Onze cursisten weten hoe waardevol de knuffels zijn bij een ontmoeting of afscheid. Als bijna automatisch zoeken we het lichamelijke contact op om verbinding te maken. En nu dit fysieke aspect is weggevallen, is de behoefte misschien wel groter dan ooit. ‘Huidhonger’, wordt het zo mooi genoemd. Het verlangen naar huidcontact door een gebrek aan fysieke aanraking.

Compenseren

Het opvullen van het gemis van deze essentiële manier van contact maken, vraagt om compensatie. Een vorm aannemen waarin we elkaar nog steeds wezenlijk ontmoeten, zonder de fysieke aanraking. In NLP leren we hoe we met behulp van verbale en non-verbale communicatie elkaar wezenlijk ontmoeten. ‘Rapport’ noemen we dit. Rapport is een communicatieve vaardigheid die een sfeer van wederzijds vertrouwen, harmonie en openheid creëert in een ontmoeting. Op elkaar afstemmen: de ander voelt zich op zijn gemak en vrij om te reageren. Het geeft antwoord op onze behoefte aan wezenlijk contact met de ander.

“Rapport is niet iets wat je doet in een ontmoeting. Het is iets wat je voelt.”

Rapport vaardigheden

Wanneer twee mensen in Rapport zijn, stroomt de communicatie aanmerkelijk beter. Het is als een dynamische dans, waarin de taal van de één de ander aanvult. En ja, dit kan ook op anderhalve meter afstand. Rapport wordt zowel op verbaal als op non-verbaal niveau gebouwd. Aangezien het gesproken woord voor slechts 7% invloed heeft op onze communicatie, is lichaamstaal een enorm belangrijk component in het creëren van Rapport.

“Wist je dat de overdracht van een boodschap voor 60% bepaald wordt door lichaamstaal? Intonatie omvat 33% van de overdracht en woorden slechts 7%.”

Verbaal en non-verbaal

Heb je weleens een goed gesprek met iemand gehad, waarbij je opmerkte dat tijdens het gesprek jullie dezelfde lichaamshouding aannamen? Het opbouwen van Rapport begint met het afstemmen van lichaamstaal. HALTO noemen we dit in NLP-termen. Dit staat voor; Houding, Ademhaling, Lichaamsbeweging, Tonaliteit, Oogcontact.

Een mooie oefening om non-verbaal contact te maken met de ander op anderhalve meter afstand is om bewust op zijn/haar lichaamshouding te letten. Observeer eens hoe dit bij anderen is. Bekijk in praatprogramma’s op tv of je kunt zien wie in Rapport is met elkaar. En wie niet? Ervaar de verschillen!

Ook verbaal stemmen mensen af op de ander, door intonatie en woordgebruik. De woorden die we gebruiken, zeggen veel over onze innerlijke belevingswereld. Door met aandacht te luisteren naar de ander en afstemmen op het taalgebruik, voelt de ander zich gehoord.

“Het gaat er niet om wat we zeggen, maar hoe we het zeggen.”

Wil je leren om met behulp van NLP de kracht van je communicatie te gebruiken in de ontmoeting met de ander? Download de gratis whitepaper Effectief communiceren. Een whitepaper vol NLP technieken en praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen.

Ja, ik wil de gratis whitepaper