“PFF, wat zijn ze ook allemaal dom daar.” “Tsjonge, kan het nog slomer? Schiet toch eens op!” “Wat sta je daar nou, je ziet toch dat ik er langs moet.”

Er vliegen dagelijks nogal wat oordelen over straat. En niet alleen buitenshuis, ook onder collega’s, bekenden, vrienden en huisgenoten gaat het er niet altijd ruimdenkend aan toe. Het zogenaamde ‘huftergedrag’ onder mensen neemt dusdanig toe dat Sire zelfs is gestart met de campagne #doeslief. Met deze campagne worden mensen opgeroepen om wat aardiger voor elkaar te zijn. Waar komt dit gedrag vandaan?

Doe eens ff normaal!

Doe normaal’, of ‘dat is toch niet normaal!’; hoe vaak hoor je deze uitspraak? Normaal doen gaat over; doe het volgens de norm. Onder welke of wiens norm valt ‘normaal’ dan? We hebben allemaal eigen normen en waarden, ontstaan door onze ervaringen, gedachten en overtuigingen. Door te zeggen dat iemand volgens jouw norm moet handelen, zeg je eigenlijk ‘je moet precies doen zoals ik’. Doe je dat niet? Dan heb ik daar een oordeel over.

Wat zijn oordelen?

We hebben allemaal oordelen. En eerlijk? We kunnen niet zonder. Een oordeel is in feite niets meer dan jouw mening over iets of iemand. Het gaat over hoe jij naar de wereld kijkt en hoe je deze ervaart. Oordelen ontstaan vanuit je eigen waarheid, die voortkomen uit jouw referentiekader, gedachten en overtuigingen. We kunnen zowel positieve als negatieve oordelen hebben.

De positieve intentie van oordelen

Natuurlijk oordelen we niet voor niets, achter ieder gedrag zit tenslotte een positieve intentie. Oordelen houden de wereld overzichtelijk en veilig; ‘vind ik diegene wel of niet aardig?’, ‘wil ik wel of niet dat werk doen?’. Eigenlijk ben je steeds aan het afstemmen of iets/iemand past bij jouw waarden. Zou je niet oordelen, dan is het heel moeilijk om keuzes te maken en grenzen te stellen. Je wordt dan geleefd in plaats van dat jij aan het stuur staat. Oordelen worden pas negatief als je zwart/wit gaat denken. Als je anderen gaat buitensluiten of veroordelen, omdat zij het anders doen dan jij en buiten jouw norm vallen.

Kan dat? Een oordeelvrij leven… Lees het hier!

 

Een weerspiegeling van jezelf

Hoe denk je eigenlijk over jezelf? Oordelen gaan vaak over jezelf. Als je vaak oordeelt naar jezelf, is de kans groot dat je dit ook doet naar de omgeving. Wat je in een ander ziet (waar je tegen opkijkt of aan ergert) zijn vaak eigenschappen die je – bewust of onbewust – ook in jezelf herkent. Je kunt namelijk alleen dingen zien in de ander, als je deze herkent bij jezelf. Kijk je tegen iemand op om bepaalde eigenschappen? Iemand heeft in jouw ogen bijvoorbeeld veel zelfvertrouwen, durft zijn grenzen goed te bewaken, of is niet bang om in de spotlight te staan. Dan zijn dit vaak eigenschappen die jij al bezit, maar misschien nog verder mag ontwikkelingen. Denk maar aan de NLP vooronderstelling: ‘je hebt alle hulpbronnen in je die je nodig hebt om succesvol te zijn’.

Wat zegt je oordeel over jezelf?

Ook als je je aan iemand ergert, zegt dat veel meer over jezelf dan over de ander. Vaak zit er een stuk onzekerheid onder. Je veroordeelt misschien dat deel in jezelf (en dus ook bij de ander), of je bent bang dat je niet goed genoeg bent. Je zoekt eigenlijk bevestiging bij de omgeving. Zij moeten hetzelfde vinden en doen als jij. Soms kan het mensen ook een beter gevoel over zichzelf geven wanneer zij oordelen over een ander. Dan trekken ze zichzelf aan de ander op.

Verruim je blik en verleg je grenzen

Wat gaat het je opleveren als je minder oordeelt? Oordelen maken je wereld kleiner. Je kijkt door een soort koker die jouw blikveld beperkt om te zien wat er buiten je normen nog meer is. Door de dingen te veroordelen die anders zijn dan jij gewend bent, leg je een filter over jouw bril. Een filter met een blauwdruk ‘zoals de wereld zou moeten zijn’. Bedenk eens wat je misloopt; ervaringen, inspiratie, nieuwe inzichten. Je ontzegt jezelf eigenlijk de ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Wees maar nieuwsgierig wat het je oplevert als je jouw bril afzet.

Wil jij minder oordelen? Met deze 7 tips helpen wij je een handje!

 

Meer bewust worden van jouw manier van communiceren? In onze gratis whitepaper ‘Effectief communiceren met jezelf en de ander’ delen wij effectieve communicatietechnieken op basis van NLP. Download geheel vrijblijvend!

Download de whitepaper