Wanneer we in december terugblikken naar het afgelopen jaar, kunnen we wellicht een rode draad herkennen die gedurende het jaar met ons meeliep. We hebben een heel jaar vol ervaringen en gebeurtenissen achter de rug. Zijn er overeenkomsten in deze ervaringen? Staat er een bepaald thema centraal? Bewustwording van dit thema geeft inzicht in de stappen die we hebben gezet.

Lessen uit het verleden

We zijn geneigd om vooral vooruit te kijken; wat willen we allemaal bereiken? Door juist achterom te kijken zien waar we vandaan komen. In plaats van continu vooruit te streven, is het vaak zinvol om wat langer stil te staan bij het verleden. Daar bevinden zich namelijk de lessen die we hebben geleerd. Bepaalde keuzes die we gemaakt hebben, of situaties die we moeilijk vonden. In NLP gebruiken we daarvoor de vooronderstelling: “Er bestaat geen falen, alleen feedback”. Dit betekent dat we geloven dat iedere situatie in ons leven voorbijkomt, omdat we daar iets te leren hebben. Fouten maken bestaat niet. Natuurlijk kun je achteraf bedenken dat je in de toekomst wellicht anders zou handelen, of een andere keuze zou maken. Dit is de feedback die de situatie jou heeft gebracht. Je mag leren van dat wat op je pad komt.

Lees ook: Inzichtvragen over afgelopen jaar

Bepaal het jaarthema

Nu we aan het einde van het jaar zijn gekomen, werpen we een blik over onze schouder. Wat zijn de grote gebeurtenissen die jouw jaar hebben getekend? Was dit vooral in je werk, relatie, of in je persoonlijke ontwikkeling? Ga in gedachten terug naar het begin van het jaar en bedenk hoe jouw leven er op dat moment uitzag. Als het ware vlieg je over een tijdlijn van januari naar het hier en nu. Schrijf voor jezelf op welke situaties en gebeurtenissen in je opkomen. Welke impact hadden deze op je en wat maakte het zo belangrijk? Bekijk de opgeschreven gebeurtenissen en de bijbehorende waarden. Kun je de rode draad zien tussen deze gebeurtenissen? Welk thema zou jij het jaar willen geven?

Volgend jaar staat in het teken van…

Nu je weet wat voor jou centraal stond kun je daar je inzichten uit halen. Maak een inventarisatie van dat wat je geleerd hebt. Welke stappen heb je gezet en wat heb je overwonnen? Je mag hier best even bij stil staan! Vier je leermomenten en overwinningen. Wanneer we onze lessen uit het verleden helder hebben, is het tijd om onze blik te richten op de toekomst. Je weet nu waar je op dit moment staat in je leven en in je persoonlijke ontwikkeling. Welke stappen wil je komend jaar gaan zetten? Geef jouw jaar een thema dat in het teken staat van dat wat je wilt bereiken. Misschien ben je bewust geworden dat je het afgelopen jaar vaak tegen je eigen grenzen aanliep doordat je deze niet duidelijk genoeg stelde. Komend jaar kan dan voor jou in het teken staan van grenzen aangeven. Of je hebt vervelende situaties ervaren door miscommunicatie tussen jou en de ander? Het thema van komend jaar kan dan dus effectieve communicatie zijn.

Lees ook: Voornemens maken die je wél volhoudt

Maak het concreet

Bij alleen een thema blijft het natuurlijk niet. Om je doel te behalen heb je actiepunten nodig. Welke acties horen bij jouw thema? Denk aan acties zoals het lezen van boeken over het onderwerp, volgen van een training of workshop. Hierbij kun je ook persoonlijke actiepunten maken. Wat ga je anders doen? Maak het zo klein mogelijk. In het voorbeeld grenzen aangeven kun je je voornemen om een vraag van een ander niet direct te beantwoorden. In plaats van een directe ja of nee, geef je aan dat je er later op terugkomt. Hiermee creëer je ruimte om bij jezelf na te gaan welk gevoel je krijgt bij de vraag: word je er blij van? Heb je er tijd voor? Geeft het energie? Deze tussenmomenten helpen om bewust te worden van je grenzen, zodat je deze sneller en duidelijker kunt leren aangeven.

Vind je het moeilijk om actiepunten te bepalen bij jouw doelen? We helpen je hier graag bij! Vraag een gratis adviesgesprek aan waarbij een NLP-trainer met jou in gesprek gaat over wat jij wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt.

Ja, ik wil mijzelf (verder) ontwikkelen