NLP en een burnout

»»NLP en een burnout

Een burn-out is te vergelijken met een accu die niet meer de kracht heeft om goed op te laden.

Iemand met een burn-out is gewoon heel erg moe, zijn reserves zijn helemaal verbruikt. Burn-out komt gemiddeld vaker voor bij mensen rond de 50 jaar maar we zien het tegenwoordig meer en meer ook bij jongere mensen. De huisarts is het eerste, logische, aanspreekpunt.

Gezond weer aan het werkWat is de reden voor die enorme vermoeidheid? Is de diagnose burn-out eenmaal gesteld, dan is een goede aanpak goud waard: zowel voor de patiënt als voor de werkgever! Helemaal als je bedenkt dat het herstellen van een burn-out makkelijk meer dan een jaar kan duren. De praktijk heeft geleerd dat een gecombineerde aanpak van NLP-counseling en -training veel sneller tot genezing leidt. Zie ook onze opleiding NLP en de  NLP coachopleiding. Zijn er geen medische complicaties, dan kan iemand in drie maanden tijd volledig herstellen. De accu blijft helaas wel een punt van aandacht…

Stapelen maar!

Uit de praktijk: Arie is een docent van begin 50. Het eerste dat opvalt, is dat hij ruim een half uur te vroeg is voor zijn afspraak. Hij vertelt dat hij vrijwel nooit gezondheidsklachten heeft gehad, maar nu is het hem opeens allemaal te veel geworden, hij kan niet meer, hij is oververmoeid. Hij durft zelfs niet meer voor de klas te staan. Arie is een voorzichtig mens, zorgzaam, sociaal betrokken en heeft de neiging tot pleasen. De boodschappen van zijn ouders in zijn vroege jeugd waren: ‘Wat je doet is nooit goed genoeg het kan altijd beter. Hard werken hoort bij het leven. Ga voor perfectie.’ Die perfectionist is hij dan ook geworden. Het valt hem zelf niet op dat hij altijd harder loopt dan zijn collega’s. Hij is altijd bereid te helpen en is ook degene die altijd een extra klus aanpakt. Een extra mentorschap hier, een extra leerlingenproject daar: stapelen maar! Nee zeggen doet hij nooit, dus vragen zijn collega’s hem automatisch voor weer een nieuwe klus. Zijn grens aangeven kan hij niet. Net als nee zeggen: het komt niet in hem op. Het is of hij nooit het normale signaal van zijn lichaam krijgt: ‘Stop! Het is teveel!

Contact met collega’s

Eén manier om het herstellen van een burn-out positief te beïnvloeden, is om zo snel mogelijk weer in contact te komen met de collega’s. In nauw overleg met Arie en een arbodienst hebben we een traject ingezet wat bestond uit zes coachsessies en twee workshops, allemaal binnen drie maanden. Na de eerste 2-3 weken absolute rust kreeg hij de opdracht een uur per week op school te zijn, dus niet thuisblijven maar naar de ‘werkvloer’. Zo hield hij contact met zijn collega’s en zijn werk. Deze tijd werd al snel opgevoerd naar een uur per dag en zo steeds een stapje meer tot het normale aantal werkuren. Natuurlijk met de opdracht om goed naar zijn eigen lichaam te luisteren. Pas als hij een week lang fluitend naar huis ging mocht hij er een uurtje bijnemen. In de coachsessies leerde hij zijn grenzen te trekken en om te luisteren naar zijn lichaam: voel hoe het is om boos te zijn, vermoeid of geïrriteerd, of hoe het is om je heel goed en energiek en vol levenslust te voelen. Dankzij het bijhouden van zijn ‘energiehuishouding’ kreeg hij inzicht in zijn ‘energieslurpers’. Door daar bewust vóór of tegen te kiezen, kreeg hij ook hier zijn balans terug.

Mannelijk of vrouwelijk leiderschap / Familieopstellingen

In de workshop ‘Persoonlijk Leiderschap voor mannen’ leerde hij nog scherper zijn grenzen te voelen, te stellen en vooral te bewaken. Niet voor niets is dit soort workshops inmiddels onder mannen zeer populair. Arie deed verder een familieopstelling. In een familieopstelling wordt duidelijk zichtbaar en voelbaar dat een onbewuste verstrengeling met familie vaak de oorzaak is van veel problemen in relaties en op het werk. Ook allerlei lichamelijke klachten kunnen hier vandaan komen. Zo’n opstelling geeft een diepgaand inzicht in de dynamiek binnen jouw familie. Dat inzicht is vaak de aanzet tot wezenlijke veranderingen. Arie beseft nu dat hij precies goed is zoals hij is en dat hij echt niet perfect hoeft te zijn. Die wetenschap scheelt hem bakken met energie.

De meeste accu’s gaan naar de schroothoop, maar die van Arie is nagenoeg helemaal hersteld. Alert blijven op de kwaliteit en de kracht van zijn eigen accu is de opdracht! Maar hij heeft meestal meer energie dan ooit tevoren en gaat inmiddels ook weer fluitend naar zijn werk!

Voor meer informatie over ons traject: ‘gezond weer aan het werk’

Auteur Herman Korfage.

31 augustus 2014|0 Reacties

Geef een reactie

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op