Waar NLP en compassie elkaar ontmoeten

»»Waar NLP en compassie elkaar ontmoeten
  • Waar NLP en compassie elkaar ontmoeten

In vier stappen naar meer compassie op het werk

De samenleving discussieert al maanden over de #MeToo discussie. Uit die ervaringen blijkt dat het vaak een bedrijfscultuur is die bepaalt of vrouwen – ook mannen – seksueel geintimideerd worden. Het niet herkennen van het effect van je gedrag op een ander beschouwt NLP als een te leren competentie. Vooral mannen maar ook sommige vrouwen hebben vaak geen idee/gevoel van het effect dat hun gedrag op een ander heeft.

Wat iemand dan mist is inlevingsvermogen, oftewel compassie. Een eigenschap die in sommige organisaties ver te zoeken is. Hoe leer je (weer) compassie te tonen met NLP?

Een gedragscode is niet genoeg, het gaat om je natuurlijke houding

We definiëren compassie als het geven om de welzijn van de ander. In het werk dus om dat van je medewerkers. Natuurlijk kun je over gewenst gedrag afspraken maken, bijvoorbeeld door een gedragscode op te stellen. Maar zolang het inlevingsvermogen van mensen ontbreekt of te weinig ontwikkeld is, gaat het niet werken. Het is niet de gedragscode, maar de houding van medewerkers en leidinggevenden die maken dat ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie niet meer voorkomt.

Waarom is compassie zo belangrijk?

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen (ongezien) lijden op hun werk. Meestal vertellen ze dat niet, en zeker niet aan hun leidinggevende. Het lijden bestaat vaak voor een deel uit werk gerelateerde en uit sociale zaken. Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd en gezien door collega’s en leidinggevenden. Het verlaagt de betrokkenheid bij de organisatie, de motivatie en productiviteit. Ook weten collega’s en leidinggevenden vaak niet hoe zij om moeten gaan met een medewerker die door een moeilijke tijd gaat. Bijvoorbeeld bij een depressie, een scheiding, overlijden of een langdurige ziekte bij de ander of diens partner.

Als een leidinggevende compassie en inlevingsvermogen mist en niet toegankelijk is voor medewerkers, hoe kun je dan verwachten dat een medewerker melding maakt over ongewenst gedrag?

Vier stappen naar compassie

Wetenschappers Worline en Dutton hebben vier stappen ontwikkeld die iedereen, ongeacht positie of functie, kan inzetten om meer compassie op de werkvloer te creëren. Stappen die heel herkenbaar zijn in de NLP technieken die bij onze opleidingen langskomen. En voordat je aan deze vier stappen begint geldt voor iedere leidinggevende: Berg je telefoon eens op en toon werkelijk interesse in de ander. Zoek eens een medewerker op en ontmoet hem of haar werkelijk.

  1. Let op non-verbale communicatie

Let op eens op de lichaamstaal van de ander. Heeft iemand een gesloten houding? Maakt iemand weinig contact? Informeer voorzichtig wat er wellicht speelt. In onze NLP Practitioner opleiding is dat het eerste wat je leert. Zintuigelijk specifiek waarnemen en kalibreren. Kalibreren gaat over de veranderingen die je waarneemt bij de ander. Maak het  bespreekbaar en geef ruimte aan de ander om zich te openen.

  1. Stop met oordelen

Neem het verhaal van de ander serieus, ook al spelen je persoonlijk vooroordelen een rol. In onze NLP opleiding leer je om je eigen oordelen te herkennen en deze opzij te zetten. In de NLP Master Practitioner noemen we dit Fair Whitness. Fair Whitness is een houding waarbij je al je oordelen opzij zet, zodat je er werkelijk voor de ander kunt zijn.

  1. Voel en wees oprecht

Toon oprecht interesse in de ander. Wees benieuwd naar hoe de ander tot een gevoel of inzicht komt. Wat beweegt hem of haar? In onze NLP Practitioner opleiding leer je de techniek van Sorting By Self en Sorting By Other. Deze techniek leert je om je werkelijk te verplaatsen in de ander. Hoe denkt de ander, wat voelt de ander en wat doet de ander.

  1. Er gewoon zijn voor de ander

Heeft iemand het moeilijk? Dan weten anderen vaak heel goed wat hij of zij moet doen. Stop eens met het direct geven van oplossingen. De oplossingen die jij bedenkt heeft de ander vaak allang bedacht. Wat je wel kunt doen is vragen of de ander iets nodig heeft. Vaak wil iemand alleen zijn of haar verhaal kwijt. Zorg dat de ander zich gehoord en gezien voelt. In onze opleidingen noemen we dit het helpersvirus. Iemand met het helpersvirus heeft de natuurlijke neiging om direct te gaan helpen en oplossingen te bieden. Vanaf het begin van de NLP Practitioner opleiding tot de NLP Coach en Counselor opleiding besteden we aandacht aan dit verschijnsel.

De filosoof Nietsche zei al “Het innerlijk helpen hindert het helpen”

27 januari 2018|0 Reacties

Geef een reactie

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op