Maakt jouw organisatie gebruik van de NOW 2.0 regeling? Een voorwaarde is dat werknemers binnen de organisatie worden aangespoord om een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen. Echter, dat kost geld. En veel organisaties willen juist besparen in de crisistijd. Gelukkig zijn er veel subsidies die hierin ondersteunen. We zetten ze op een rij.

Werknemers die zichzelf blijven ontwikkelen, zijn in de toekomst voldoende opgeleid voor (behoud van) werk.

Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen via dit crisisprogramma. Werkgever kunnen een beroep doen op dit potje voor ontwikkeladvies en andere vormen van opleidingen. Minister Koolmees heeft bij het debat over de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) toegezegd 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor om- en bijscholing.

Met dit potje is 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren binnen het mkb. Daarnaast kunnen grote werkgevers in de landbouw, horeca en de recreatiesector rekenen op 1,2 miljoen euro voor leren en ontwikkelen. Er is veel belangstelling voor deze subsidie. Dit jaar werd daarom geloot voor toewijzing.

Lees meer info over het SLIM-budget (Stimulering Leren In Mkb)

In een aantal beroepsgroepen is de schaarste groot. Daarom stelt het UWV speciale opleidingsvouchers beschikbaar t.w.v. € 2.500,-. Ben je geïnteresseerd in een omscholingsmogelijkheden? Of vermoed je als werkgever dat een functie binnenkort komt te vervallen? Dan kun je de werknemer attenderen op de mogelijkheid.

Lees meer info over de UWV opleidingsvouchers.

Werken en leren combineren? Tot 2023 is het mogelijk een subsidie hiervoor aan te vragen. De meestvoorkomende subsidie is die van €2.700,- voor mbo’ers die een zogeheten BBL-opleiding volgen. Vaak worden zulke trajecten via maatwerk- en incompany-opleidingen aangeboden. De subsidie is ook beschikbaar voor hbo’ers en universitair geschoolde werknemers in de techniek, gezondheidszorg en de sector ‘gedrag en maatschappij’.

Lees meer info over de subsidieregeling Praktijkleren.

Werkgevers hoeven geen gebruik te maken van subsidies om relatief goedkoop om- of bijscholing aan te bieden. In veel gevallen kunnen de kosten worden opgevoerd als zakelijke kosten en worden afgetrokken van de belasting. De kosten voor de opleiding van de werknemer worden vergoed als een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (WKR).

Voorwaarde hiervoor is wel dat de vergoedingen of verstrekkingen voor een opleiding of studie zijn geboden met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Bovendien moet de (salaris)administratie de kosten aanwijzen als eindheffingsloon. Let op: de inhoudingsplichtige moet deze aanwijzing vastleggen in de (salaris)administratie vóór het fiscale ‘genietingsmoment’. Als de werkgever dit goed administreert, hoeft de werknemer geen belasting te betalen over de vergoeding. Deze mogelijkheid is er ook als de werknemer een IKB of PKB heeft (hierover meer verderop in dit artikel).

Daar waar het SLIM-budget eindig is, worden alweer plannen gemaakt voor een opvolger; STAP-budget. Het SLIM-budget is gericht op het mkb en een aantal specifieke sectoren. Echter, het STAP-budget is er voor alle werknemers en werkgevers. Het enige nadeel: het wordt pas in 2022 verwacht. Tegen die tijd kunnen jaarlijks circa 200.000 werknemers via de STAP-regeling aanspraak maken op een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal € 1.000,-.

Dit kun je als particulier zelf doen

De NOW-regeling richt zich vooral op organisaties die hun werknemers stimuleren om bij- en om te scholen. Er zijn ook enkele mogelijkheden om zelf je opleiding te financieren.

Opleidingen op hbo-niveau of hoger komen in aanmerking voor een renteloze lening onder het Levenlanglerenkrediet dat de overheid aanbiedt. Hiermee kan de werknemer jaarlijks tot het maximale collegegeld lenen. Vervolgens betaalt hij verspreid over 15 jaar het collegegeld terug. De werkgever kan de maandelijkse betaling via een gerichte vrijstelling in de WKR vervolgens vergoeden zolang de werknemer in dienst is.

Werknemers mogen jaarlijks € 250 tot € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen alleen de kosten voor de opleiding zelf (zoals collegegeld en studiemateriaal) worden afgetrokken. Daarnaast moet de opleiding onder begeleiding van een docent plaatsvinden. Als de werkgever ook een deel van de opleiding bekostigt, is dat deel niet aftrekbaar.

Een persoonlijk keuzebudget (PKB) of individueel keuzebudget (IKB) is een extraatje bovenop de reguliere loon. De werknemer kan daarmee naar eigen inzicht zaken financieren zoals extra vakantiedagen, vakbondscontributie, vakliteratuur, een fiets, of opleidingen. Meestal is een IKB of PKB bij de cao afgesproken. Dat geldt ook voor de gebieden waar de werknemer dit keuzebudget voor mag gebruiken.

Advies over het financieren van je NLP opleiding? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.