“Wat vind jij er nou van?”; een doodnormale vraag waar bij sommigen toch het zweet bij uitbreekt. Zeker in tijden van crisis waar een maatschappelijk probleem ons met elkaar verbindt, ontstaan verschillende stromingen en opvattingen. Sommigen ervaren angst voor de gevolgen, anderen ervaren weerstand en weer een gedeelte houdt zich er niet zo mee bezig. Daar waar we verschillende mensen – en dus ook verschillende opvattingen – ontmoeten, kan het best lastig zijn om bij je eigen mening te blijven. Hoe ga je daarmee om?

Hoe ga je ermee om?

In een samenleving waar de coronacrisis zorgt voor een maatschappelijk onderwerp van gesprek is het actueler dan ooit. Misschien herken je dat je voorzichtig bent en de maatregelingen wilt opvolgen, en vervolgens iemand ontmoet die het niet zo nauw neemt met de regels. Wat doe je dan? Of jij bent degene die wars is geworden van de maatregelingen en in je omgeving ontmoet je mensen die ze wel willen opvolgen. Wat doet dat met je?

In je Burcht

Wanneer je een andere mening hebt in je omgeving, kun je hier op verschillende manieren mee omgaan. Misschien voel je je niet serieus genomen, of je hebt het gevoel dat andermans mening je wordt opgedrongen. Je kunt het gevoel krijgen geen eigen vrijheid te ervaren om iets anders te vinden. Hoe we hiermee omgaan verschilt per persoon. Vaak belanden we in dit soort situaties in onze Burcht.

“Je Burcht is een (verdedigings)mechanisme dat je hebt ontwikkeld om te kunnen omgaan met primaire gevoelens. Gevoelens die je niet makkelijk uit, verwerk je door in een Burcht-reactie te stappen.”

Je Burcht-reactie kent verschillende bewegingen:

  • dichtklappen/ terugtrekken (afsluiten).
  • in je hoofd zitten (rationaliseren).
  • pleasen.
  • emotioneel uitacteren (een emotie uiten op een manier die veel groter is dan de situatie).

Hoe blijf je bij je eigen mening zonder de verbinding met de ander te verliezen?

Wees nieuwsgierig

De eerste stap is dat je bewust bent dat jij een andere mening hebt dan degene tegenover je. Door vanuit een bril van nieuwsgierigheid te kijken naar diens mening, creëer je verbinding. In plaats van je mening aan de ander op te dringen of de ander te willen overtuigen van jouw standpunt, kun je met de ander in gesprek gaan. Vraag naar de onderliggende gedachten en motieven van diens mening. De manier hoe we naar de wereld kijken (ons wereldmodel) wordt gevormd door onze geschiedenis aan ervaringen, opvoeding, normen en waarden. Ga met elkaar in gesprek en wees nieuwsgierig.

SBO/SBS

Blijf je bewust van je eigen standpunt tijdens het gesprek met de ander. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. In NLP noemen we dit Sorting by Self (SBS)/Sorting by Other (SBO). SBS betekent dat je voorrang geeft aan je eigen wereldmodel. Dit uit zich doordat je voornamelijk vanuit jezelf praat en aandacht geeft aan jouw beleving en standpunten. Ben je SBO in het gesprek, dan geef je voorrang aan het wereldmodel van de ander. Hierbij praat je vooral in de jij-vorm en gaat je aandacht naar diens beleving en standpunten. SBO zijn betekent niet dat je het met de ander eens hoeft te zijn. In deze houding ben je nieuwsgierig naar de ander en kun je je eigen oordeel tijdelijk opschorten. In de communicatie gaat het erom dat het zwaartepunt in het midden ligt. Wees je bewust dat je kunt wisselen van standpunt.

Geef feedback

Heb je het gevoel dat je geen ruimte krijgt om een andere mening te hebben? Durf kleur te bekennen en je grenzen aan te geven. De feedbackmethode helpt je om op een assertieve manier aan te geven wat het gedrag van de ander met je doet. Door het geven van feedback stap je uit je Burcht-reactie. We gebruiken hiervoor de GEIN-formule (geweldloze communicatie).

  • G = GEDRAG; benoem het gedrag van de ander zonder oordeel;
  • E = EFFECT;  vertel wat dit met je doet;
  • I = IK;  zeg het altijd in de ik-vorm, een ‘ik’ boodschap;
  • N = NU; zeg het zo snel mogelijk, liefst direct nadat het gebeurde plaatsvindt.

Vrijheid om je mening te vormen

Een NLP vooronderstelling die hierop aansluit is ‘de mens heeft vrijheid van conclusie’. Deze vooronderstelling gaat over de autonomie van het denken. Iedereen heeft het recht om een eigen mening te vormen en terug te komen op eerder getrokken conclusies.

Wil je leren om meer voor jezelf op te komen, je grenzen aan te geven en bij jezelf te blijven in het contact met anderen? Tijdens de gratis NLP informatieavond ontdek je meer over de kracht en toepasbaarheid van NLP. Onze informatieavonden worden coronaproof georganiseerd, met max 12 deelnemers per avond.

Meer over de gratis NLP informatieavond