Een Kerntoestand, cursisten van de NLP Master maken er kennis mee. Een Kerntoestand kan omschreven worden als innerlijke staat van zijn, los van context en externe invloeden. De beleving is universeel en toch voor iedereen anders. Ieder individu geeft er eigen woorden aan. Vaak wordt de beleving omschreven als Zijn, innerlijke vrede, liefde, éénheid. De woorden die gebruikt worden relateren vaak aan je diepste verlangen.

Kerntoestanden

Gebruikte omschrijvingen zijn:

  • Louter zijn              1e positie, hier en nu, geassocieerd.
  • Innerlijke vrede     het is goed zoals het is.
  • Liefde                     voor al wat is, onvoorwaardelijk, mededogen, empathie.
  • Oké zijn                 op diep niveau, zonder oordeel.
  • Eén zijn                  innerlijke verbondenheid.

In verbinding met je kerntoestand

Wanneer je je Kerntoestand hebt ervaren, kun je met NLP-technieken deze staat in jezelf verankeren. Dit betekent dat je het gevoel opnieuw kunt oproepen. Hierdoor kun je, los van externe situaties, een innerlijk gevoel van rust behouden. Situaties van buitenaf krijgen minder invloed op hoe je je van binnen voelt.

Vanuit de Kerntoestand kun je niet alle problemen die op je weg komen voorkomen en je hoeft je ook niet de hele dag blij te voelen. Wel kun je leren om steeds weer contact te maken met deze altijd aanwezige Zijnstoestand en dat wat op je pad komt met een kalm gemoed te ervaren. Dan kun je doen wat nodig is. Niet meer en niet minder. En soms helemaal niets.

NLP interventie

De Kerntransformatie is een interventie die is ontwikkeld door de zussen Connirae Andreas en Tamara Andreas. In de oorspronkelijke NLP interventies misten zij een interventie die wezenlijke spirituele verandering teweeg kon brengen. Vandaar uit ontwikkelden zij de Kerntransformatie.

Kerntransformatie

De meeste grote interventies gaan uit van een Outcome, met een bovenliggende waarde en een positieve intentie van het probleem. De Kerntransformatie gaat uit van wat er mogelijk wordt als de onderliggende verlangens van het probleem vervuld zijn. De interventie start met een concrete situatie. Steeds als er een antwoord gevonden wordt op het verlangen, volgt opnieuw de vraag: “En wat wordt er dan mogelijk?” En wat dan… Tot er geen diepere verlangens meer opkomen. Dan is de Kerntoestand bereikt.

NLP Master

Omdat de Kerntoestand geen oorzaak of voorwaarden kent, is de Kerntoestand op te roepen in elke context en bij elk probleem. Als de Kerntoestand bereikt is, kun je met dit gevoel alle eerder benoemde ‘mogelijkheden’ en de huidige situatie waarin het probleem werd ervaren transformeren. In de NLP Master opleiding leer je hoe je de Kerntoestand bereikt. Daarna weet je de weg. Je kunt de kerntransformatie (zelf) zo vaak doen als je wilt. En je merk je dat je steeds sneller in de gewenste staat komt.

Door Thomas Denninger